Tiếng nói từ người hưởng lợi

Trở về từ nước ngoài: bài học kinh nghiệm vô giá của một lao động nữ

Việc di cư cần phải an toàn và bình đẳng cho tất cả phụ nữ lao động di cư. Chị Bùi Thảo My nói về sự khác biệt mà một mạng lưới thông tin và hỗ trợ có thể đem lại khi làm việc tại nước ngoài

Ngày xuất bản: Ngày 05 tháng 3 năm 2019 |
Safe and Fair: Hiện thực hóa quyền và cơ hội của nữ lao động di cư trong khu vực ASEAN. Chương trình nằm trong sáng kiến tiêu điểm Liên minh châu Âu - Liên Hợp Quốc nhằm Chấm dứt Bạo lực với Phụ nữ và Trẻ em gái.