Công bằng xã hội

Ngày Công bằng Xã hội Thế giới

Trong bài phát biểu chào mừng Ngày Công bằng Xã hội Thế giới, Tổng Giám Đốc ILO Guy Ryder cho rằng việc làm bền vững là chìa khóa để đạt được phát triển bền vững và công bằng xã hội, và đó cũng chính là nền móng của nền hòa bình lâu dài.

Bài phát biểu | Ngày 20 tháng 2 năm 2019
Thông điệp ngày hôm nay của Liên Hợp Quốc là “nếu bạn mong muốn hòa bình và phát triển, hãy hành động vì công bằng xã hội”. ILO được xây dựng trên cơ sở một câu châm ngôn, được khắc trên tảng đá nền móng của tòa nhà trụ sở chính đầu tiên của tổ chức, “si vis pacem, cole justitiam” – “nếu bạn khát vọng hòa bình, hãy gieo trồng công lý”. Trong một trăm năm qua, ILO đã theo đuổi sứ mệnh của mình nhằm thúc đẩy công bằng xã hội thông qua thế giới việc làm.

Công nghệ tạo ra việc làm, mở ra nhiều cơ hội và xóa bỏ công việc khổ cực, nhưng hàng tỷ người vẫn đang phải chật vật làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức,"

Không còn nghi ngờ gì nữa, đã có nhiều tiến bộ đạt được về kinh tế và xã hội. Tuy nhiên thành quả thu được lại thường không được phân phối một cách đồng đều. Nhiều người đã thoát nghèo nhưng cũng có nhiều người có nguy cơ nghèo trở lại. Công nghệ tạo ra việc làm, mở ra nhiều cơ hội và xóa bỏ công việc khổ cực, nhưng hàng tỷ người vẫn đang phải chật vật làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức. Nhiều xã hội bị tổn thương do sự phân hóa kinh tế và xã hội sâu sắc; người dân bị chia cắt bởi chiến tranh và xung đột. Và trong một thế giới việc làm đang thay đổi, có sự nghi ngờ về các mối quan hệ, các chuẩn mực và tiêu chuẩn đã được thiết lập và các quyền cơ bản vẫn cần phải được ghi nhận một cách đầy đủ.

Cũng như tại thời điểm năm 1919, cho đến nay, một điều chắc chắn rằng nền hòa bình và ổn định lâu dài phải được thiết lập trên cơ sở phát triển bền vững và công bằng xã hội. Việc làm được tự do lựa chọn, được thực hiện trong điều kiện công bằng, an toàn và nhân phẩm – việc làm bền vững – sẽ là vấn đề then chốt. Chúng ta có thể lựa chọn cơ hội hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho phụ nữ và nam giới, cho gia đình họ, cộng đồng và xã hội.

ILO sẽ tiếp tục đóng vai trò là tổ chức vận động cho các quyền và tiêu chuẩn là nền tảng cho việc làm bền vững, các chính sách thúc đẩy việc làm bền vững, những điều kiện mà theo đó doanh nghiệp có thể tạo việc làm bền vững,"

ILO sẽ tiếp tục đóng vai trò là tổ chức vận động cho các quyền và tiêu chuẩn là nền tảng cho việc làm bền vững, các chính sách thúc đẩy việc làm bền vững, những điều kiện mà theo đó doanh nghiệp có thể tạo việc làm bền vững. Tổ chức sẽ thúc đẩy đối thoại xã hội nhằm xây dựng một tầm nhìn chung cho một tương lai chung, bao gồm cả công cuộc chuyển đổi bền vững với môi trường.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động vì công bằng xã hội và vì việc làm bền vững vì đó là công cụ của nền hòa bình lâu dài.