Chính sách Việc làm

ILO và Trung Quốc chung tay tăng cường Hợp tác Nam-Nam và hoạch định chính sách việc làm ở Đông Nam Á

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Bộ Nhân sự và An sinh Xã hội (MOHRSS) của Trung Quốc khởi động dự án thúc đẩy Hợp tác Nam-Nam để tạo việc làm thoả đáng và chất lượng cao ở Đông Nam Á.

Thông cáo báo chí | Bangkok, Thái Lan | Ngày 25 tháng 7 năm 2023
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Bộ Nhân sự và An sinh xã hội (MOHRSS) của Trung Quốc đã khởi động dự án thúc đẩy Hợp tác Nam-Nam về việc làm chất lượng cao, dịch vụ việc làm công và phát triển tinh thần kinh doanh ở Đông Nam Á. 07/2023. © ILO
BANGKOK, Thái Lan (Tin tức ILO) – Trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng đối với thị trường lao động ở Đông Nam Á và tác động lâu dài đối với kinh tế của đại dịch COVID-19, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Bộ Nhân sự và An sinh xã hội (MOHRSS) của Trung Quốc đã khởi động dự án thúc đẩy hợp tác kỹ thuật giữa các quốc gia ở Đông Nam Á và Trung Quốc trong lĩnh vực việc làm, dịch vụ việc làm công và phát triển tinh thần khởi nghiệp.

Sự hợp tác này giữa ILO và MOHRSS thông qua dự án “Thúc đẩy Sáng kiến Phát triển Toàn cầu Tập trung vào Hợp tác Nam-Nam về Việc làm trong ASEAN” (ProSSCE-ASEAN), nhằm thúc đẩy tạo ra và chia sẻ kiến thức, đối thoại chính sách và phát triển năng lực để hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách giải quyết các vấn đề về thị trường lao động ở Đông Nam Á, đồng tời thúc đẩy các chính sách việc làm và cơ hội việc làm thoả đáng. Dự án sẽ xúc tiến tạo điều kiện chia sẻ những thực tiễn tốt và bài học kinh nghiệm giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN và Trung Quốc thông qua mạng lưới chia sẻ kiến thức khu vực để đảm bảo việc làm hiệu quả và công việc thỏa đáng cho tất cả mọi người.

Bà Chihoko Asada-Miyakawa, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương của ILO cho biết "Hợp tác đóng vai trò là nền tảng nhằm đạt được tiến bộ trong giải quyết các vấn đề về thị trường lao động. ILO rất vui mừng được hợp tác với MOHRSS và các đối tác xã hội trong khu vực ASEAN triển khai dự án này nhằm giải quyết những thách thức lớn về việc làm và phát triển một thế hệ chính sách việc làm và chiến lược mới có thể đóng góp cho công cuộc phục hồi lấy con người làm trung tâm cũng như tạo ra các xã hội bình đẳng và công bằng hơn”.

Các nhà hoạch định chính sách và các đối tác xã hội từ Đông Nam Á đã có mặt tại Bangkok, Thái Lan, để tham dự sự kiện khởi động dự án được tổ chức dưới hình thức một hội thảo hai ngày với mục tiêu giải quyết các thách thức về việc làm trong khu vực. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên trong một chuỗi các đối thoại cấp khu vực nhằm thúc đẩy sự hợp tác, học hỏi lẫn nhau và trao đổi kiến thức giữa các nhà hoạch định chính sách và học giả của Trung Quốc và Đông Nam Á.

Tham dự sự kiện có đại diện cấp cao của các Bộ Lao động của Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Với 1 triệu đô la Mỹ do MOHRSS tài trợ cho năm 2023, trong giai đoạn đầu, dự án ProSSCE-ASEAN sẽ triển khai các biện pháp can thiệp thí điểm ở Campuchia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Sau đó, dự án sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tới các quốc gia Đông Nam Á khác trong tương lai.

Tại Campuchia, dự án sẽ làm việc với Doanh nghiệp Khmer (Khmer Enterprise), một cơ quan thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, để triển khai các chương trình đào tạo dựa trên phương pháp Chương trình Khởi nghiệp và Phát triển Kinh doanh (SIYB) của ILO. Những sáng kiến này được thiết kế nhằm tăng cường kỹ năng quản lý của những người hoạt động kinh doanh trong nước, đặc biệt chú trọng trao quyền cho các doanh nhân trẻ mong muốn nắm bắt cơ hội trong nền kinh tế đang phát triển của Campuchia.

Tại Indonesia, dự án và Văn phòng quốc gia của ILO sẽ hợp tác với Bộ Nhân lực và Chuyển đổi để tổ chức đào tạo cho các chuyên viên tư vấn cấp tỉnh về các dịch vụ việc làm công. Mục tiêu đặt ra là tăng cường khả năng tư vấn hướng dẫn cho người tìm việc, đặc biệt là thanh niên và phụ nữ. Ngoài ra, dự án cũng đặt ra mục tiêu thúc đẩy trao đổi kiến thức giữa Malaysia và Indonesia về việc sử dụng các hệ thống thông tin dự báo thị trường lao động. Việc trao đổi này sẽ giúp giải quyết vấn đề không phù hợp về kỹ năng và thúc đẩy học tập suốt đời.

Tại Thái Lan, dự án sẽ hợp tác với dự án Young Futuremakers Thailand (Những người tạo dựng tương lai trẻ của Thái Lan) và Bộ Lao động để cải thiện các trung tâm việc làm công nhằm cung cấp các dịch vụ phù hợp cho thanh niên trong nước. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ thúc đẩy trao đổi kiến thức để đẩy mạnh việc thiết kế và thực hiện các chính sách liên quan đến dịch vụ việc làm công.

Tại Việt Nam, dự án sẽ hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và các đối tác của ILO đánh giá các chương trình khởi nghiệp hiện có, với mục tiêu đưa ra các khuyến nghị cho quá trình đối thoại chính sách cũng như thiết kế và triển khai các chính sách khởi nghiệp. Những mục tiêu này nhằm tạo ra nhiều việc làm bền vững và thoả đáng hơn, đặc biệt là cho thanh niên. Nỗ lực này sẽ là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và quá trình Việt Nam hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dự án này được xây dựng dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm của MOHRSS và ILO trong việc thực hiện các dự án hợp tác kỹ thuật giữa các nước đang phát triển trong khu vực ASEAN kể từ năm 2012, là nơi mà MOHRSS và ILO đã thiết lập một kỷ lục hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực nguồn nhân lực và an sinh xã hội. Cách tiếp cận hợp tác kỹ thuật và hợp tác Tam giác (SSTC) tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi kiến thức và thực tiễn tốt nhất giữa các nước đang phát triển hiện cùng đối diện với những thách thức về chính sách và thể chế.

Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Tarinee Youkhaw
Cán bộ Quản lý Truyền thông và Thông tin
youkhaw@iloguest.org