workplace cooperation and industrial relations

Chương trình tư vấn hỗ trợ các nhà máy điện tử Việt Nam cải thiện hợp tác tại nơi làm việc và quan hệ lao động

Đăng ký tham gia chương trình trước 10/4/2023

Tin | Hanoi, Viet Nam | Ngày 27 tháng 3 năm 2023
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đã khởi động Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp điện tử cải thiện hợp tác và quan hệ lao động tại nơi làm việc.

Với chủ đề “Hợp tác hiệu quả hơn tại nơi làm việc, nhà máy tốt hơn”, Chương trình Tư vấn miễn phí này hiện mở đơn đăng ký tới 10/4/2023. Các doanh nghiệp điện tử có mong muốn tham gia có thể đăng ký bằng cách điền thông tin của doanh nghiệp mình vào mẫu đăng ký tham dự, kèm chữ ký của người đại diện doanh nghiệp và dấu, và gửi tới địa chỉ email hongngocmai@gmail.com và/hoặc kimhue@ilo.org

Chung một mục tiêu

Chương trình năm nay được xây dựng tiếp nối thành công của Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp 2022 đã hỗ trợ các nhà máy hướng tới xây dựng ngành công nghiệp điện tử Việt Nam vững bền và mạnh mẽ trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19.

Nói về Chương trình năm nay, Bà Trần Thị Lan Anh – Tổng Thư ký VCCI, cho biết: “Việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu đỏi hỏi doanh nghiệp Việt Nam không chỉ quan tâm việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà cần dành sự đầu tư thích đáng và phù hợp đối với thực hành kinh doanh có trách nhiệm, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và quy định pháp luật trong nước về lao động. Đây cũng yêu cầu đặt ra ngày càng cao của các nhãn hàng khi tìm kiếm đối tác và làm việc với các nhà cung ứng tại Việt Nam. Các hoạt động hỗ trợ thuộc Chương trình tư vấn doanh nghiệp điện tử do VCCI và ILO triển khai trong thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp trong việc thúc đẩy thực hành lao động có trách nhiệm giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước cải thiện vị thế của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp là một trong những nỗ lực trung tâm của ILO hướng đến thúc đẩy và cải thiện tuân thủ và đối thoại xã hội trong các chuỗi cung ứng toàn cầu, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Chương trình Việc làm tốt hơn (Better Work) Việt Nam. Giám đốc Chương trình Better Work Việt Nam kiêm Quản lý các Dự án Điện tử của ILO – bà Nguyễn Hồng Hà chia sẻ: “Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp Điện tử do VCCI và ILO phối hợp thực hiện sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động giải quyết các thách thức tuân thủ tại doanh nghiệp, cũng như xây dựng nơi làm việc có tính hợp tác cao hơn và năng suất tốt hơn thông qua các dịch vụ tư vấn và đào tạo. Những nỗ lực này là nền tảng vững chắc, tạo ra thêm nhiều cơ hội nâng cao tay nghề và kỹ năng cho người lao động, cải thiện điều kiện lao động, an toàn cũng như quan hệ lao động trong ngành điện tử - một trong những ngành kinh tế quan trọng của quốc gia.”

Những lợi ích từ Chương trình

Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp Điện tử 2023 giới thiệu một loạt các hoạt động và dịch vụ giúp cải thiện hợp tác tại nơi làm việc và quan hệ lao động thông qua ba cấu phần chính: Xây dựng năng lực, Tư vấn, và Dịch vụ Tự chẩn đoán và Khắc phục.

Khi tham gia Chương trình, các nhà máy có thể tiếp cận những lợi ích như:
  • Nhận được các suất tham dự các khóa đào tạo về các chủ đề hữu ích, có chứng chỉ sau khi hoàn thành
  • Tham gia vào các phiên Hội thảo ngành về các nội dung có liên quan chặt chẽ tới các vấn đề tại nơi làm việc trong chuỗi cung ứng ngành điện tử
  • Được các tư vấn nhà máy được đào tạo chuyên nghiệp của ILO trực tiếp tư vấn về các vấn đề tuân thủ tại nhà máy
  • Được hỗ trợ xác định nhu cầu và hỗ trợ tự chẩn đoán và xác định cách thức khắc phục, cải thiện tại doanh nghiệp
  • Tham dự vào Diễn đàn ngành điện tử, cùng thảo luận và đối thoại trực tiếp với các cơ quan xây dựng chính sách, đại diện nhãn hàng, các nhà máy khác và các hoạt động khác.

Mở rộng đăng ký cho tất cả doanh nghiệp điện tử

Chương trình năm 2023 được thiết kế cho các doanh nghiệp trong ngành điện tử có nhu cầu và cam kết cải thiện hợp tác tại nơi làm việc mà không tính đến hình thức sở hữu doanh nghiệp hay quy mô kinh doanh. Chương trình khuyến khích tất cả các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng điện tử đăng ký tham gia. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn hạng mục mong muốn tham dự dựa trên nhu cầu được hỗ trợ của doanh nghiệp mình. Chương trình sẽ lựa chọn các doanh nghiệp dựa trên cam kết cải thiện của nhà máy, khả năng tham gia đầy đủ các hoạt động của Chương trình, cũng như mức độ sẵn có về nguồn lực hỗ trợ. Chương trình không tính phí tham dự đối với các nhà máy tham gia.