A just transition

Dự báo và Phát triển kỹ năng để thúc đẩy việc làm thỏa đáng và nâng cao năng suất ngành dệt may tại Việt Nam

Tin | Hanoi, Viet Nam | Ngày 23 tháng 11 năm 2022
Một công nhân tại một công ty dệt may ở Việt Nam. © ILO
Trong bối cảnh của cuộc cách mạng kỹ thuật số, nhu cầu về người lao động có các kỹ năng tiên tiến và cập nhật hơn như các kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), hay về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) ngày càng tăng cao.

Việc chuyển đổi sang sản xuất xanh hơn, dịch chuyển về nhân khẩu học và sự toàn cầu hóa cũng tăng thêm nhu cầu dự đoán và trang bị cho người lao động những kỹ năng mới cần thiết để thích ứng. Đây là bối cảnh chính được đặt ra trong Hội thảo đối tác cấp quốc gia để thảo luận về tầm quan trọng của công tác dự báo và phát triển kỹ năng,. Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 70 đại biểu đến từ các cơ sở giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, các cục liên quan của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL), cũng như các công ty dệt may và các đối tác phát triển.

Hội thảo của các bên liên quan quốc gia về tầm quan trọng của dự báo và phát triển kỹ năng đã thu hút sự tham gia của hơn 70 đại diện từ các cơ sở TVET, Bộ LĐTBXH, VCCI, VGCL, các công ty dệt may và các đối tác phát triển. © ILO
Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng về khoảng cách kỹ năng và xác định các vấn đề cũng như thách thức mà người sử dụng lao động và người lao động trong ngành dệt may đang phải đối mặt và có khả năng phải đối mặt trong tương lai. Đón đầu xu hướng và chuẩn bị các kỹ năng cần thiết sẽ giúp ngành công nghiệp hàng đầu này của Việt Nam trở nên linh hoạt, cạnh tranh và bền vững hơn, nâng cao triển vọng tạo ra nhiều việc làm chất lượng cao hơn. Đây là điều cần thiết để đảm bảo việc làm thỏa đáng cho tất cả người lao động, bao gồm những người làm việc trong ngành dệt may.

Sự kiện này tạo cơ hội cho những người tham gia thảo luận và tìm hiểu các phương pháp dự báo nhu cầu kỹ năng nhằm cải thiện tình trạng thừa/thiếu kĩ năng.

Đại sứ Hà Lan, Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Nhật Bản cùng Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục GDNN và Giám đốc Quốc gia ILO Việt Nam đã kêu gọi các đối tác và các bên liên quan cùng hành động hơn nữa vì sự phát triển kỹ năng và dự báo nhu cầu kỹ năng để thúc đẩy việc làm bền vững và thỏa đáng. © ILO
Tại hội thảo, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, ông Kees van Baar và Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, ông Ishii Chikahisa, cùng với Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục GDNN, ông Phạm Vũ Quốc Bình và Giám đốc Quốc gia ILO Việt Nam, bà Ingrid Christensen, đã kêu gọi các đối tác và các bên liên quan cùng hành động hơn nữa vì sự phát triển kỹ năng và dự báo nhu cầu kỹ năng để thúc đẩy việc làm bền vững và thỏa đáng, đồng thời nâng cao năng suất thông qua thực hiện dự án.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Dự án Tương lai Việc làm và Kỹ năng.