Di cư lao động

Bộ Quy tắc ứng xử mới giúp tăng cường tuyển dụng có trách nhiệm cho lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bộ Quy tắc và công cụ giám sát được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đo lường sự tuân thủ với pháp luật trong nước và quốc tế cũng như các thực hành tốt, đồng thời giảm chi phí đối với người lao động. Bằng cách công bố minh bạch các chi phí trong các quảng cáo tuyển dụng, hợp đồng và đào tạo kiến thức cơ bản trước khi xuất cảnh, nguy cơ bóc lột lao động sẽ giảm đi.

Thông cáo báo chí | Ngày 24 tháng 4 năm 2018

HÀ NỘI – Hiệp hội xuất khẩu lao động (VAMAS) vừa giới thiệu phiên bản cập nhật của Bộ Quy tắc ứng xử sử dụng cho các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài vừa được công bố với mong muốn nâng cao trách nhiệm, đạo đức tuyển dụng và bảo vệ tốt hơn người lao động.

Bộ Quy tắc và công cụ giám sát được công bố sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Hà Nội ngày hôm nay.

Bộ Quy tắc 2018, phiên bản cập nhật bản gốc năm 2010, và công cụ giám sát được kỳ vọng sẽ giúp tăng tính minh bạch trong xếp hạng doanh nghiệp tuyển dụng, và giải quyết những thách thức mà người lao động, đặc biệt là nữ lao động giúp việc gia đình, thường gặp phải.

Các chuẩn mực mới đưa ra trong bộ Quy tắc tập trung nhiều hơn vào việc giảm phí cho người lao động bằng cách công bố minh bạch các chi phí trong các quảng cáo tuyển dụng, hợp đồng và chia sẻ thông tin về chi phí trong các khóa bồi dưỡng kiến thức cơ bản trước khi xuất cảnh.

Ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch VAMAS cho biết: “Ngôn ngữ sử dụng trong Bộ quy tắc cũng được củng cố hướng tới cách tiếp cận dựa trên quyền. Quy tắc ứng xử mới thể hiện rõ hơn các tiêu chuẩn lao động quốc tế về chống phân biệt đối xử và các tiêu chuẩn được nêu trong Công ước 189 về lao động giúp việc gia đình”.

Cùng với các thành viên giám sát trong Hiệp hội VAMAS, quá trình giám sát và đánh giá của Bộ Quy tắc, ngoài VAMAS cũng bao gồm chính người lao động,đại diện của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Vụ Bình đẳng giới của Bộ Lao động -- Thương binh, Xã hội.

Các nguồn thông tin cơ bản cho công cụ giám sát được đề xuất gồm tự đánh giá của doanh nghiệp, rà soát tài liệu, giám sát thực địa và đối chiếu với Hội đồng giám sát và đánh giá Bộ Quy tắc chịu trách nhiệm đánh giá việc tuân thủ của các doanh nghiệp.

“Việc xây dựng các bộ quy tắc ứng xử và công cụ giám sát của chính bản thân các doanh nghiệp là phương tiện quan trọng để thông qua đó cải thiện hoạt động kinh doanh, khuyến khích chia sẻ thông tin tin cậy cho người lao động dự định đi làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ lao động tốt hơn tại nước tiếp nhận,” TS Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam cho biết. “Hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp tuyển chọn là mắt xích quan trọng trong việc bảo vệ người lao động khỏi bị lạm dụng.”

Theo ông, sự lạm dụng này hiện vẫn còn tồn tại và số lượng đơn khiếu nại của người lao động đã tăng lên, đặc biệt là từ người lao động giúp việc gia đình, những người làm việc trong môi trường biệt lập.

“Người lao động di cư là một phần quan trọng trong lực lượng lao động toàn cầu và chuỗi cung ứng toàn cầu ngày nay,” ông David Knight, trưởng phái đoàn IOM nhận định. “Di cư lao động cần phải được quản lý theo cách thức đảm bảo rằng tất cả người lao động đều được hưởng quyền tiếp cận với di cư an toàn, để việc di cư có thể đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và gia đình của họ.”

Theo Chính phủ Việt Nam, hiện có khoảng 540.000 lao động di cư Việt Nam làm việc tại nước ngoài, chủ yếu ở Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia. Tính riêng năm 2017 đã ghi nhận con số kỷ lục – 134.751 người lao động ra nước ngoài làm việc. Phần lớn trong số họ là người lao động tay nghề thấp, xuất thân từ nông thôn.

Bộ quy tắc ứng xử 2018 và các công cụ giám sát được xây dựng thực hiện trong khuôn khổ dự án Tam giác ở ASEAN (TRIANGLE in ASEAN) của ILO và chương trình CREST của IOM.

Chương trình Tam giác ở ASEAN của ILO do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada hỗ trợ. Chương trình cung cấp hỗ trợ kỹ thuật với mục tiêu tối đa hóa đóng góp của di cư lao động đối với sự phát triển công bằng, toàn diện và ổn định trong khu vực ASEAN.

Chương trình CREST của IOM là một sáng kiến khu vực, do Đại sứ quán Thụy Điển tại Thái Lan hỗ trợ, nhằm mục đích hiện thực hóa tiềm năng của doanh nghiệp trong việc đề cao quyền lao động và nhân quyền của lao động di cư trong hoạt động doanh nghiệp và chuỗi cung ứng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Anna Olsen
Chuyên gia, chương trình Tam giác ở ASEAN
Email: olsena@ilo.org


David Knight
IOM Việt Nam
Tel: +8424 3850 1810
Email: dknight@iom.in
t