Quan hệ lao động

Khởi động Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động 2018 với tổng giải thưởng 100 triệu đồng

Sáng kiến nhằm thúc đẩy năng lực nghiên cứu về vấn đề lao động, đặc biệt là các nội dung về quan hệ lao động, tại Việt Nam. Thời gian nhận hồ sơ từ 24/4/2018 đến 25/6/2018.

Thông cáo báo chí | Ngày 24 tháng 4 năm 2018
HÀ NỘI -- Bộ Lao động -- Thương binh và Xã Hội và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam chính thức khởi động Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động 2018 với chủ đề “Nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn Quan hệ Lao động nhằm hướng tới chính sách tốt hơn”.

Sáng kiến được tổ chức lần đầu tiên với mục đích đẩy mạnh năng lực nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trong nước về vấn đề lao động, đặc biệt là các nội dung về quan hệ lao động. Cuộc thi nhấn mạnh vào kỹ năng nghiên cứu sử dụng thông tin và dữ liệu trong quá trình phân tích và khái niệm hoá, đồng thời hướng tới xây dựng kết nối giữa các nhà nghiên cứu - những người thực hiện nghiên cứu về lao động với chất lượng tốt và đưa ra các phát hiện nghiên cứu mang tính thực tiễn cao, với các nhà hoạch định chính sách. Những phát hiện nghiên cứu hữu ích này sẽ là chất liệu khoa học và xác thực để các nhà hoạch định chính sách kịp thời sử dụng trong quá trình xây dựng và giám sát thực hiện chính sách sát với tình hình thực tiễn.

Với những mục tiêu đó, Ban Tổ chức cuộc thi kêu gọi các ứng viên dự thi lựa chọn phương pháp nghiên cứu sử dụng các bộ dữ liệu hiện có, cũng như những đề xuất có khảo sát thực địa nhằm tìm hiểu những chủ đề dưới đây:
  • Chủ đề một – Tác động của thương lượng tập thể tới tiền lương và điều kiện làm việc
  • Chủ đề hai – Cơ chế đổi mới để giải quyết tranh chấp lao động về lợi ích thông qua hoà giải
  • Chủ đề ba – Mối liên hệ giữa đối thoại xã hội và hiệu quả kinh doanh
  • Chủ đề bốn – Quyền công đoàn trong bối cảnh đổi mới công đoàn Việt Nam
  • Chủ đề năm – Phân biệt đối xử về giới tại nơi làm việc
Ứng viên, là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam hoặc nhóm nghiên cứu của tổ chức Việt Nam hoạt động hợp pháp, được yêu cầu nộp Hồ sơ Đăng ký Dự thi theo mẫu được Ban Tổ chức cung cấp, bao gồm: (1) Mẫu đăng ký dự thi; (2) ngân sách dự kiến; và (3) lý lịch khoa học.

Các ứng viên có cơ hội nhận được giải thưởng với tổng trị giá lên tớn 100 triệu đồng cho hai hạng mục Giải thưởng dành cho đề xuất nghiên cứu tốt Giải thưởng dành cho báo cáo nghiên cứu tốt.

Để biết thêm chi tiết các điều khoản và điều kiện khác cũng như quy định về các hoạt động được hướng dẫn chi tiết trong Thể lệ Cuộc thi và các mẫu hồ sơ kèm theo. Ứng viên cần đọc và thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn này.

Hạn nộp Hồ sơ từ 07:00 ngày 24/4 đến 17:30 ngày 25/6/2018. Hồ sơ Đăng ký Tham dự cuộc thi và các câu hỏi có liên quan xin gửi về cho Ban Tổ chức qua địa chỉ han_contest@ilo.org.