Cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Dự án “Áp dụng Chiến lược Đào tạo G20: Hợp tác giữa ILO và Liên Bang Nga” (Giai đoạn 2)

Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác với ILO trong khuôn khổ Dự án “Áp dụng Chiến lược Đào đạo G20: Hợp tác giữa ILO và Liên Bang Nga” (Giai đoạn 2)

Thông cáo báo chí | Ngày 24 tháng 11 năm 2017


HÀ NỘI (ILO News) –Cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án (NPSC) lần đầu tiên của Dự án “Áp dụng Chiến lược Đào tạo G20: Hợp tác giữa ILO và Liên Bang Nga” (Giai đoạn 2) được tổ chức bởi Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp (TCGDNN), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Hà Nội, Việt Nam.

Khai mạc cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, đã nhấn mạnh kỹ năng nghề là một trong những nhân tố quyết định đối với phát triển kinh tế toàn diện và khẳng định mức độ cần thiết của việc kết nối đào tạo với những nhu cầu mới nổi của thị trường lao động Việt Nam, nhằm nâng cao những nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.

Về phía ILO, ông Chang-Hee Lee – Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam cho rằng: “Tổ chức Lao động Quốc tế rất tự hào và vinh dự được đóng góp vào những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình tạo việc làm bền vững cho cả nam giới và nữ giới”. Ông cũng nhấn mạnh lại cam kết hợp tác với đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, đại diện giới sử dụng lao động, đại diện người lao động để hỗ trợ Chiến lược đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nghề của Việt Nam.

Tại cuộc họp này, TCGDNN và ILO đã ký Biên bản Ghi nhớ (MOU) nhằm đẩy mạnh quá trình hợp tác. Trong khuôn khổ hợp tác này, TCGDNN đã cam kết đóng vai trò trưởng Ban Chỉ đạo và hướng dẫn các Tổ kỹ thuật trong phạm vi Dự án.

Tiếp theo bước ký kết Biên bản Ghi nhớ, ông Cezar Dragutan – Cố vấn trưởng Dự án đã giới thiệu các mục tiêu và cấu phần chính của Dự án. Ông nhấn mạnh vai trò chủ đạo của Ban Chỉ đạo Dự án và mời các đại biểu tham gia thảo luận để đưa ra các khuyến nghị cho quá trình thực hiện Dự án.

Tiếp theo phần trình bày của ILO, ông Phạm Vũ Quốc Bình – Giám đốc Cục Kiểm định Chất lượng Dạy nghề (TCGDNN), đã trình bày về “Định hướng Phát triển Giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của giai đoạn hợp tác mới này giữa TCGDNN – ILO trong việc điều phối triển khai thực hiện Đề án.

Dự án thể hiện sự cam kết liên tục của Liên Bang Nga và ILO trong việc áp dụng Chiến lược Đào tạo G20 tại các quốc gia thụ hưởng: Armenia, Jordan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Việt Nam và năm vùng lãnh thổ thuộc Liên Bang Nga. Dự án hướng tới giải quyết một số các thách thức chính của các hệ thống đào tạo nghề tại các quốc gia này ở góc độ chính sách và thể chế.

Một số các kết quả đầu ra kỳ vọng của Dự án tại Việt Nam phải kể đến việc thiết lập mối quan hệ hợp tác công – tư phục vụ xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho các đối tác ngành trong việc xây dựng các tiêu chuẩn nghề, trình độ, các công cụ đánh giá kỹ năng, cũng như nâng cao năng lực thực hiện phương pháp “Kỹ năng Nghề phục vụ Thương mại và Đa dạng hóa Kinh tế” STED của ILO.

Cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án được tiếp nối bằng 3 ngày tập huấn về phương pháp STED tại thành phố Hải Phòng do TCGDNN tổ chức với hỗ trợ kỹ thuật từ phía ILO.