Người lao động

Sáng kiến thí điểm đưa công tác công đoàn lên tầm cao mới

Các chương trình thí điểm nhằm tăng cường vai trò và năng lực của công đoàn cấp trên ở những điểm nóng phát triển công nghiệp của đất nước sẽ được ra mắt ở thành phố cảng Hải Phòng vào ngày 14/01.

Thông tin báo chí | Ngày 13 tháng 1 năm 2014
HÀ NỘI – Các chương trình thí điểm nhằm tăng cường vai trò và năng lực của công đoàn cấp trên ở những điểm nóng phát triển công nghiệp của đất nước sẽ được ra mắt ở thành phố cảng Hải Phòng vào ngày mai (14/01).

Những sáng kiến thí điểm sẽ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) triển khai ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương và Đồng Nai với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tập trung vào vai trò đại diện của công đoàn trong quan hệ lao động, đặc biệt là trong đối thoại xã hội và thương lượng tập thể.

“Việc thông qua các chương trình thí điểm mới cho thấy những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực thi Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi cũng như những nghị quyết và hướng dẫn mới được thông qua của Tổng LĐLĐVN, trong đó những thay đổi lớn nhất là thúc đẩy đối thoại bắt buộc giữa người lao động và người sử dụng lao động và các hình thức thương lượng tập thể với sự tham gia của người lao động và sự hỗ trợ của công đoàn cấp trên”, ông Gyorgy Sziraczki, Giám đốc ILO Việt Nam cho biết.

Hai luật mới thông qua và có hiệu lực năm 2013 được mong đợi sẽ giúp công đoàn cấp trên (công đoàn cấp trên bao gồm tất cả các cấp công đoàn trên cấp công đoàn cơ sở, doanh nghiệp) đóng vai trò lớn hơn và tích cực chủ động hơn trong việc tổ chức công đoàn và các vấn đề về quan hệ lao động tại nơi làm việc.

Các sáng kiến thí điểm đưa ra những hướng tiếp cận mới trong việc tổ chức công đoàn, bao gồm cả việc thành lập công đoàn tại nhóm doanh nghiệp.

Cơ cấu của công đoàn cơ sở sẽ được tăng cường củng cố thông qua những hỗ trợ tích cực chủ động và việc điều phối của công đoàn cấp trên, bao gồm việc thúc đẩy đối thoại xã hội và thương lượng tập thể tại những doanh nghiệp mà hệ thống này không hoạt động hiệu quả hoặc bị ảnh hưởng bởi những cuộc đình công tự phát.

Trong khuôn khổ các chương trình thí điểm, việc thương lượng tiền lương và thương lượng tập thể tại một hoặc một nhóm doanh nghiệp sẽ do các công đoàn ở cùng một ngành tại cấp địa phương, chẳng hạn như tại các khu công nghiệp, phối hợp tổ chức.

“Với những sáng kiến thí điểm này, chúng tôi hy vọng sẽ đem lại những cải thiện đáng kể trong việc bảo vệ người lao động và công đoàn khỏi sự can thiệp và phân biệt đối xử của người sử dụng lao động trên cả nước”, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Trần Văn Lý, cho biết.

Thông tin chi tiết về sự kiện:
 


Hội thảo ra mắt các chương trình thí điểm nhằm phát triển công đoàn và quan hệ lao động
Thời gian: 8:00, 14-15/01/2014
Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn, Đồ Sơn, Hải Phòng