Chống phân biệt đối xử

Đào tạo luật sư tương lai để bảo vệ công lý cho người khuyết tật

Những luật sư giỏi với nhận thức và thái độ đúng đắn đối với người khuyết tật có thể giúp phá bỏ rào cản và mở rộng cánh cửa đưa họ đến với việc làm và hòa nhập với xã hội.

Thông cáo báo chí | Ngày 12 tháng 11 năm 2013
 
HÀ NỘI – Luật Người Khuyết tật được đưa vào chương trình giảng dạy chính thức của Đại học Luật Hà Nội với mục tiêu giúp các luật sư và thẩm phán tương lai bảo vệ tốt hơn quyền của người khuyết tật tại Việt Nam.

Với những hỗ trợ của Chính phủ Ireland và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), 850 sinh viên bậc đại học đầu tiên đã được đào tạo về luật này kể từ năm 2012.

Luật Người Khuyết tật có hiệu lực năm 2011, luật hóa quyền của hơn 7 triệu người khuyết tật Việt Nam, tương đương với 8% dân số cả nước.

“Việt Nam đã có một bước tiến quan trọng bảo vệ quyền của người khuyết tật thông qua việc đưa những quyền này vào luật, nhưng thực thi luật lại là một nhiệm vụ còn khó khăn hơn,” Giám đốc ILO Việt Nam Gyorgy Sziraczki phát biểu tại sự kiện tổng kết chương trình hợp tác giữa Đại học Luật Hà Nội, ILO và Chính phủ Ireland diễn ra sáng 12/11.

Ông nói: “Các bạn cần có những thẩm phán và luật sư giỏi với nhận thức và thái độ đúng đắn đối với người khuyết tật để phá bỏ rào cản và mở rộng cánh cửa đưa họ đến với việc làm và hòa nhập với xã hội. Và nếu bản thân các sinh viên là người khuyết tật được đào tạo để trở thành luật sư tương lai, điều đó còn tuyệt vời hơn nữa.”

Ở Việt Nam, rất ít người khuyết tật có việc làm và thu nhập ổn định. So với các nhóm lao động khác, tỷ lệ thất nghiệp của người khuyết tật cao hơn nhiều, ở mức 30%.

Các bạn cần có những thẩm phán và luật sư giỏi với nhận thức và thái độ đúng đắn đối với người khuyết tật để phá bỏ rào cản và mở rộng cánh cửa đưa họ đến với việc làm và hòa nhập với xã hội."
Số người khuyết tật được tiếp cận với các chương trình vay vốn và cơ hội học nghề còn khá thấp. Trong số 1,5 triệu người được đào tạo nghề hàng năm ở Việt Nam, chưa đầy 0,4% là người khuyết tật. Trong hai năm qua, chỉ 1% trong tổng số 8.000 hội viên Hội Người Khuyết tật Hà Nội được tiếp cận với các chương trình tài chính vi mô.

ILO ước tính Việt Nam mất 3% GDP vì người khuyết tật phải đứng ngoài thị trường lao động. “Đó là một sự lãng phí tiềm năng rất lớn,” ông Sziraczki nhận định.

Cũng trong khuôn khổ hợp tác với ILO và tổ chức Irish Aid, Đại học Luật Hà Nội đã tăng về số lượng và chất lượng các nghiên cứu do sinh viên và giảng viên thực hiện về pháp luật bình đẳng cho người khuyết tật.

GS-TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội cho biết: “Dự án hợp tác đã gợi mở việc cần thiết phải triển khai các tư tưởng nhân quyền về người khuyết tật đến nhiều môn học, lĩnh vực nghiên cứu khác trong nhà trường.”

GENEVA – Theo một ước tính mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), vai trò của lao động tự làm và doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ trong tạo việc làm quan trọng hơn nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ trước đây. 

Số liệu thu thập được từ 99 quốc gia cho thấy những “đơn vị kinh tế nhỏ” này chiếm 70% tổng số việc làm, khiến cho họ trở thành động lực quan trọng nhất trong tạo việc làm.

Phát hiện của nghiên cứu này “rất có ý nghĩa” đối với những chính sách và chương trình về tạo việc làm, chất lượng việc làm, khởi nghiệp, năng suất của doanh nghiệp và chính thức hóa việc làm, theo đó, báo cáo nêu rằng cần phải chú trọng hơn tới những đơn vị kinh tế nhỏ này.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng trung bình 62% việc làm tại 99 quốc gia này thuộc khu vực phi chính thức, nơi mà điều kiện làm việc nói chung có xu hướng kém (ví dụ như không có an sinh xã hội, tiền lương thấp hơn, điều kiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp kém và quan hệ lao động cũng kém hơn). Mức độ phi chính thức của các quốc gia cũng khác nhau, từ hơn 90% tại Benin, Bờ biển Ngà và Madagascar tới dưới 5% tại Áo, Bỉ, Brunei Darussalam và Thụy Sỹ.

Thông tin này được công bố trong một báo cáo mới của ILO có tiêu đề Nhỏ nhưng quan trọng: Bằng chứng toàn cầu về mức đóng góp cho việc làm của lao động tự làm, doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Báo cáo chỉ ra rằng ở các nước có thu nhập cao, 58% tổng số việc làm là ở các đơn vị kinh tế nhỏ, trong khi đó ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, tỷ lệ này cao hơn đáng kể. Báo cáo cũng cho biết ở những nước có mức thu nhập thấp nhất, tỷ trọng việc làm trong các đơn vị kinh doanh nhỏ là gần 100%.

Ước tính này được thực hiện dựa trên số liệu điều tra lực lượng lao động và hộ gia đình trong nước được thu thập từ tất cả các khu vực trừ Bắc Mỹ thay vì dùng những nguồn số liệu điều tra doanh nghiệp mang tính truyền thống thường có phạm vi hạn chế hơn.

“Theo chúng tôi được biết, đây là lần đầu tiên chúng ta ước tính mức đóng góp tạo việc làm của các đơn vị kinh tế nhỏ dùng biện pháp so sánh đối với một tập hợp nhiều quốc gia như vậy, đặc biệt là các quốc gia thu nhập thấp và trung bình”, ông Dragan Radic, trưởng Phòng Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa của ILO, cho biết.

Báo cáo khuyến nghị rằng việc hỗ trợ các đơn vị kinh tế nhỏ cần trở thành trọng tâm của các chiến lược phát triển kinh tế và xã hội. Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đó, đảm bảo họ thực hiện chức năng đại diện hiệu quả và các mô hình đối thoại xã hội cũng vận hành hiệu quả đối với họ.

Các khuyến nghị khác được đưa ra bao gồm: cần hiểu năng suất của doanh nghiệp được định hình bởi một “hệ sinh thái” lớn hơn như thế nào, tạo điều kiện tiếp cận tài chính và thị trường, thúc đẩy tinh thần kinh doanh của phụ nữ và khuyến khích công cuộc chuyển dịch sang nền kinh tế chính thức và bền vững về môi trường.

Doanh nghiệp siêu nhỏ được định nghĩa là doanh nghiệp có ít hơn 9 lao động, trong khi đó doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp có thể tuyển dụng tới 49 lao động.