Dự án 4 triệu USD giúp Việt Nam cải thiện quan hệ lao động

Một dự án trị giá 4 triệu USD được khởi động tại Hà Nội sáng nay nhằm phát triển quan hệ lao động tại Việt Nam, giúp người sử dụng lao động và người lao động hưởng lợi từ Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi.

Thông cáo báo chí | Ngày 31 tháng 5 năm 2013
HÀ NỘI – Một dự án trị giá 4 triệu USD được khởi động tại Hà Nội sáng nay nhằm phát triển quan hệ lao động tại Việt Nam, giúp người sử dụng lao động và người lao động hưởng lợi từ Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi.

Dự án “Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, cơ chế xác định tiền lương, năng lực và các thể chế thực thi luật pháp lao động ở Việt Nam” do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cùng các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện trong vòng 4 năm với hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Hoa Kỳ.

Dự án ODA không hoàn lại nhằm mục đích hỗ trợ Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả pháp luật lao động mới, nâng tầm ảnh hưởng của các tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động và người lao động, thúc đẩy thương lượng tập thể và đối thoại xã hội, xây dựng Luật tiền lương tối thiểu và hoàn thiện hệ thống xác lập tiền lương.

“Pháp luật lao động mới tạo nền tảng pháp lý vững chắc giúp Việt Nam cải thiện quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động và giải quyết các vấn đề dai dẳng ở nơi làm việc. Thế nhưng, làm thế nào để triển khai luật hiệu quả là một thử thách còn khó khăn hơn quá trình xây lựng luật,” ông Gyorgy Sziraczki, Giám đốc ILO tại Việt Nam, cho biết.

Theo ông, sự tham gia của chính quyền, các tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động và người lao động từ cấp trung ương tới địa phương là “chìa khóa đưa tới thành công”.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Minh Huân nhận định quan hệ lao động được cải thiện một cách thực chất, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên liên quan sẽ giúp tạo dựng một môi trường đầu tư lành mạnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.

Bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan tới điều kiện lao động và tiêu chuẩn lao động, Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi (có hiệu lực từ 1/5/2013 và 1/1/2013) đồng thời có những thay đổi quan trọng liên quan tới quan hệ lao động. Quyền của người lao động được thành lập và gia nhập công đoàn được làm sâu sắc thêm trong khi vai trò và trách nhiệm của công đoàn cấp trên được nâng cao. Những quy định mới cũng được bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả của đối thoại, thương lượng tập thể tại nơi làm việc.

Đồng thời, Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi cũng được kỳ vọng sẽ cải thiện vai trò trung gian, hòa giải của Chính phủ nhằm giải quyết hiệu quả tranh chấp lao động và ngăn ngừa đình công tự phát.

“Công việc của hòa giải viên lao động đóng vai trò rất quan trọng trong việc nuôi dưỡng và phát triển quan hệ lao động trên thế giới,” ông Yoon Youngmo, Cố vấn trưởng dự án quan hệ lao động Việt Nam – ILO, cho biết.

Theo ông, nếu các hòa giải viên của Chính phủ Việt Nam chủ động hơn, giám sát các “điểm nóng đình công” chặt chẽ hơn và tham gia vào quá trình thương lượng tập thể từ những giai đoạn đầu tiên, khi đó số lượng đình công tự phát sẽ giảm đáng kể và cả doanh nghiệp và người lao động đều được hưởng lợi từ điều này.