ILO Công bố các dự án hỗ trợ 4,56 triệu USD tại cuộc họp đầu tiên của Ban chỉ đạo quốc gia về việc làm bền vững

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) sáng nay công bố các dự án hỗ trợ mới trị giá khoảng 4,56 triệu USD cho chính phủ Việt Nam tại cuộc họp đầu tiên của Ban chỉ đạo Quốc gia về Việc làm Bền vững diễn ra tại Hà Nội.

Thông cáo báo chí | Ngày 24 tháng 9 năm 2012

HÀ NỘI – Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) sáng nay công bố các dự án hỗ trợ mới trị giá khoảng 4,56 triệu USD cho chính phủ Việt Nam tại cuộc họp đầu tiên của Ban chỉ đạo Quốc gia về Việc làm Bền vững diễn ra tại Hà Nội.

Giai đoạn hai (2012-2016) của Dự án Tăng cường Quan hệ Lao động với mức ngân sách ước tính 3 triệu USD sẽ hỗ trợ phát triển quan hệ lao động ở Việt Nam, cải tổ chính sách tiền lương trong đó bao gồm việc soạn thảo Luật Lương Tối thiểu, và thực hiện Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi.

Bên cạnh đó, khoảng 1 triệu USD sẽ được dành cho giai đoạn hai (5 năm) của Dự án Hỗ trợ Cạnh tranh Bền vững các Doanh nghiệp nhằm tăng năng suất lao động và khả năng tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời thúc đẩy các quyền của người lao động.

Chính phủ Luxembourg cũng vừa đóng góp 980.000 euro (tương đương hơn 1,27 triệu USD) giúp ILO tiếp tục hỗ trợ phát triển việc làm cho lao động trẻ nông thôn ở 4 quốc gia trong đó có Việt Nam.

Khoảng 246.000 USD đồng thời được phân bổ cho dự án của ILO về Tăng cường Quyền và Cơ hội cho Người Khuyết tật – Bình đẳng thông qua Pháp chế thực hiện trong năm 2012-2013. Dự án này là bước tiếp nối của các dự án tương tự trước đây với mục đích tạo một môi trường pháp lý thân thiện với người khuyết tật, tăng cường phát triển kỹ năng lập nghiệp cho họ và chống phân biệt đối xử với nhóm người thiệt thòi này.

Cuộc họp đầu tiên của Ban chỉ đạo Quốc gia về Việc làm Bền vững cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ đảm bảo việc làm bền vững cho mọi người lao động Việt Nam trong giai đoạn 2012-2016 và tương lai xa hơn.

Ban chỉ đạo được thành lập vào tháng 5/2012, do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội (LĐTBXH) làm chủ tịch. Các thành viên của ban bao gồm người đứng đầu các tổ chức đại diện cho chủ lao động (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam), Chủ tịch của tổ chức đại diện cho người lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), và Giám đốc ILO tại Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc ILO tại Việt Nam Gyorgy Sziraczki cho biết: “Tạo cơ hội việc làm bền vững cho mọi người, bao gồm người nghèo và nhóm người dễ bị tổn thương là chìa khóa giúp Việt Nam thành công trong công cuộc giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong bối cảnh lợi tức dân số.”

Khoảng 1,3 triệu người Việt Nam hiện đang thất nghiệp. Hơn một nửa trong số này là những người trong độ tuổi 15-24 và xu hương lao động trẻ thất nghiệp đang tiếp tục gia tăng.

Ngay đối với những người đang có việc làm, chất lượng công việc cũng là một điều đáng bàn. Khoảng 69% lao động nữ và 54% lao động nam hiện được xếp vào nhóm dễ bị tổn thương.

Chương trình Việc làm Bền vững Quốc gia giai đoạn 2012-2016 hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng và chiều sâu của sự tăng trưởng kinh tế quốc gia thông qua nguồn nhân lực chất lượng cao, việc làm bền vững và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Chương trình sẽ thúc đẩy công tác bảo trợ xã hội, giải quyết nhu cầu việc làm bền vững cho nhóm lao động thiệt thòi và dễ bị tổn thương.

Chương trình đồng thời sẽ giúp Việt Nam trở thành một “quốc gia công nghiệp hiện đại” bằng cách đẩy mạnh các thể chế quản lý thị trường lao động.

“Trong giai đoạn trước, sự hợp tác giữa Việt nam và ILO đã rất thành công, góp phần hoàn thiện một bước hệ thống pháp luật lao động, tăng cường năng lực thi hành pháp luật và hỗ trợ cho việc đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và các tiêu chuẩn lao động tại Việt Nam,” Bộ trưởng LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết. “Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thức được rằng phía trước còn nhiều thách thức, đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.”

Chương trình Việc làm Bền vững Quốc gia 2012-2016 là chương trình thứ hai ở Việt Nam, sau khi chương trình thứ nhất bắt đầu năm 2006 và kết thúc năm 2010.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Trần Quỳnh Hoa

Cán bộ truyền thông

Văn phòng ILO tại Việt Nam

ĐT: 04 3734 0902
Email: hoahancom@ilo.org