Việc làm cho thanh niên

Giải thưởng dành cho các chính sách sáng tạo nhằm trao quyền cho thanh niên

Các cơ quan chính phủ cấp quốc gia, địa phương và khu vực và các tổ chức phi chính phủ được khuyến khích công bố những chính sách về việc làm thỏa đáng giúp thanh niên phát huy đầy đủ tiềm lực của mình.

Tin | Ngày 18 tháng 4 năm 2019
© World Future Council
GENEVA – ILO tham gia kêu gọi đề cử cho một giải thưởng nêu bật những luật và chính sách thúc đẩy thanh niên tiếp cận việc làm thỏa đáng.

Việc kêu gọi tham gia đề cử này thể hiện sự ủng hộ Giải thưởng Chính sách Tương lai 2019, một sáng kiến của Hội đồng Tương lai Thế giới, một tổ chức độc lập chuyên nghiên cứu, xác định và phổ biến những giải pháp chính sách đóng góp cho công cuộc phát triển bền vững.

Giải thưởng này nhằm mục đích đề xướng pháp luật và chính sách góp phần tạo điều kiện sống tốt hơn cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Giải thưởng năm nay là kết quả của chương trình hợp tác giữa Liên minh Nghị viện và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) với sự hỗ trợ của ILO, đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về thanh niên và Phòng Lab Chính sách Thanh niên, một tổ chức tư vấn toàn cầu chú trọng về vấn đề thanh niên.

Giải thưởng này chú trọng vào các văn bản pháp luật, chính sách và khung pháp lý được xây dựng với sự tham gia của thanh niên và giúp họ phát huy đầy đủ tiềm năng của mình.

Đối tượng tham gia là các cơ quan chính phủ cấp quốc gia, địa phương và khu vực và các tổ chức phi chính phủ, mọi đề cử xin gửi tới Samia Kassid: fpa@worldfuturecouncil.org với hạn chót là 26 tháng 4 năm 2019.

Để biết thêm thông tin về tiêu chí bình chọn và quy trình đề cử, xin tham khảo tại đây.