Dự án ENHANCE, Bản tin số 4, tháng 3/2019

Bản tin số 4 của dự án ENHANCE sẽ cung cấp thông tin cập nhật về sự kiện và các thông tin nổi bật sau:

Chiến dịch nhân Ngày Thế giới Phòng chống Lao động Trẻ em
· Diễn đàn Quốc gia nhân Ngày TGPCLĐTE
· Các sự kiện cấp tỉnh nhân Ngày TGPLĐTE
· Phát sóng trên các phương tiện nghe nhìn
· Thế hệ an toàn & khỏe mạnh
Tập huấn
· Tập huấn giảng viên (TOT) về kiến thức lao động trẻ em (LĐTE)
· TOT cho thanh tra lao động
· Tập huấn về báo cáo tiêu chuẩn lao động
Hội thảo
· Hội thảo tham vấn về khung pháp lý
· Hội thảo về phòng ngừa LĐTE đối với trẻ em nhập cư tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
· Hội thảo nâng cao nhận thức về LĐTE với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Hoạt động khác
· Điều tra Quốc gia về LĐTE lần thứ 2
· Khóa học trực tuyến
· Các sự kiện sắp tới