Prevenirea și atenuarea infecţiei COVID-19 la locul de muncă în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii LISTA DE VERIFICARE ȘI MĂSURILE SUBSECVENTE

Acest document își propune să ofere cunoștințe de bază despre prevenirea la locul de muncă a COVID-19, cauzată de virusul SARS-CoV-2, care se răspândește în întreaga lume. Documentul oferă întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) o listă de verificare a acțiunilor pentru a evalua riscurile COVID-19 și informații pentru luarea măsurilor de protejare a securității și sănătății lucrătorilor lor.

Material de enseñanza | 21 de agosto de 2020