Kthim i sigurtë në punë: Dhjetë Pika Veprimi

Ky instrument ofron udhëzime për punëdhënësit, punëmarrësit dhe përfaqësuesit e tyre në lidhje me masat parandaluese për kthimin e sigurtë në punë në kontekstin e COVID-19.

Instructional material | 21 May 2020
Contact(s): labadmin-osh@ilo.org