Безпечне повернення до роботи пiд час пандемiї COVID-19. Аналітична записка