ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

В доклада се подчертава безопасността и здравето при работа (БЗР), като неразделна част от насърчаването на превенцията на професионалните болести.

Професионални заболявания предизвика огромно страдание и загуба в света на труда. Докато много напредък е постигнат в посрещането на предизвикателствата на професионалните заболявания, съществува спешна необходимост от засилване на капацитета за тяхното предотвратяване в националните системи за БЗР. Със съвместните усилия на правителствата и на работодателите и на работниците, борбата с тази скрита епидемия ще трябва да са застъпени в новите глобални и национални програми за безопасност и здраве. Този доклад за Световен ден за безопасност и здраве при работа очертава настоящото положение относно професионалните заболявания и представя предложения за разрешаване на този сериозен дефицит достоен труд.