Promovarea securităţii şi sănătăţii într-o economie verde

Raportul subliniază securitatea şi sănătatea în muncă (SSM) ca parte integrantă a promovării de locuri de muncă verzi şi a unei economii mai verzi pentru a obţine o dezvoltare economică şi socială durabilă.

Raportul analizează diferite industrii “verzi” din perspectiva SSM şi demonstrează că, în timp ce locurile de muncă verzi contribuie la îmbunătăţirea mediului înconjurător, revitalzează economia şi creează noi oportunităţi de angajare, ele pot de asemenea prezenta un număr de riscuri cunoscute sau necunoscute pentru lucrători. Înverzirea sectoarelor tradiţionale, ce va continua să furnizeze cea mai mare parte a ocupării forţei de muncă şi să ascundă cele mai multe riscuri de securitate şi sănătate în muncă, poate constitui o oportunitate majoră pentru a le face mai sigure şi mai sănătoase precum şi eficiente energetic şi durabile din punct de vedere al mediului, cu condiţia ca măsurile potrivite să fie luate.

Potrivit raportului Organizaţiei Internaţionale a Muncii, “un loc de muncă într-adevăr verde trebuie să integreze securitatea şi sănătatea în politicile şi deciziile privind proiectarea, achiziţiile, funcţionarea, întreţinerea, aprovizionarea, utilizarea, reutilizarea şi reciclarea”. Mecanismele SSM trebuie să integreze procesul de înverzire în politicile şi programele lor de acţiune. Schimbări la nivelul politicilor sunt necesare pentru a sprijini abordări precum „prevenirea prin proiectare” în crearea de locuri de muncă verzi. Dialogul social între reprezentanţi ai guvernelor, lucrătorilor şi angajatorilor este esenţial pentru prevenirea şi managementul pericolelor şi riscurilor.

SafeWork a pregătit acest raport pentru a servi ca bază pentru tema campaniei dedicate Zilei Internaţionale a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă în 2012.