Plakat za Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

Bezbednost i zdravlje pri upotrebi hemikalija na radnom mestu