Esite

Kansainväliset kemikaalikortit

Kansainväliset kemikaalikortit (ICSC, International Chemical Safety Cards) tarjoavat oleellista tietoa kemikaalien terveysvaikutuksista ja turvallisesta käsittelystä tiiviissä muodossa. Kemikaalikorttien tarkoitus on edistää kemikaalien turvallista käyttöä työpaikoilla ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti työntekijöille. Kansainväliset kemikaalikortit –hanke on Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sekä Euroopan Komission yhteistyöprojekti.

Mitä ovat kemikaalikortit? Kemikaalikortit monelle eri kielelle? Miten kansainväliset kemikaalikortit on valmisteltu? Mikä on kemikaalikorttien asema? Mitä tietoa kemikaalikortit sisältävät?

Kansainväliset kemikaalikortit tukevat Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kemikaaleja koskevaa yleissopimusta (Chemicals Convention). Kemikaalikortteja on jo yli 1700 HTML- ja PDF-muodossa.