Publications on indigenous and tribal peoples

 1. ILO Convention No. 169 (In Cebuano): Brochure

  17 October 1997

  Ang panagtipon sa International Labour Organization (ILO): Sa panagtagbo nga gipahigayon didto sa Geneva sa mga gropong Nagdumala sa International Labour Office ug ang ilang panagtagbo ni-adtong ika-setensay sais nga sesyon, bulan Hunyo, pitsa 7, 1989.

 2. Frequently asked questions on ILO Convention No. 169: Brochure

  20 May 1997

 3. ILO Convention No. 169: Brochure

  14 March 1997

  Through the ratification of the ILO Convention No. 169 which is the only instrument that will guarantee protection of the rights and respect for the integrity of indigenous peoples.