Act No. 470/2011 amending the consolidated Act No. 187/2006 on health insurance and some other Laws/Zákon, kterým se mení zákon c. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištení, ve znení pozdejších predpisu, a nekteré další zákony (in Czech) (in Czech)