Act No. 198/2009 of 23 April 2009 on Equal Treatment and Legal Protection Against Discrimination (Anti-discrimination Act)/Zákon o rovném zacházení a o právních prostredcích ochrany pred diskriminací a o zmene nekterých zákonu (antidiskriminacní zákon) (in Czech)