Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για τις Οργανώσεις Εργαζομένων

Η ελληνική μετάφραση του «Συνεταιριστικού Εγχειριδίου για τις Οργανώσεις Εργαζομέ- νων» του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο προετοιμασιών της Διεθνής Κοινότητας για τον εορτασμό του έτους 2012 ως «Έτους των Συνεταιρι- σμών», όπως αυτό ανακηρύχθηκε από την 64η Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δε- κεμβρίου του 2009. Ελπίζουμε αυτή η εργασία να συμβάλλει ώστε και η χώρα μας να συμμετάσχει σε αυτό το Διεθνές Έτος που έχει σκοπό την προβολή και την δημιουργία νέων συνεταιρισμών.

Instructional material | 26 July 2011