Συνεταιρισμοί για κλιματική δράση / Cooperatives for Climate Action

News | 06 July 2020
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Ο ρόλος των συνεταιρισμών στη δράση για το κλίμα

Το διαδικτυακό σεμινάριο επικεντρώθηκε στη δράση για το κλίμα, το θέμα της φετινής Διεθνούς Ημέρας Συνεταιρισμών. Τέσσερις ομιλητές/τριες παρουσίασαν τον ρόλο των συνεταιρισμών στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στα νέα κλιματικά δεδομένα, και συζήτησαν τρόπους για την αύξηση των προσπαθειών προς ένα πιο πράσινο και καλύτερο μέλλον.
Το διαδικτυακό σεμινάριο διοργανώθηκε την παραμονή της Διεθνούς Ημέρας Συνεταιρισμών (IDC), στις 3 Ιουλίου 2020, ως η τρίτη έκδοση σε μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων που διοργάνωσε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας – Τμήμα Συνεταιρισμών (ILO) για το ρόλο του συνεταιριστικού κινήματος σε σημαντικά θέματα
Σύμφωνα με το θέμα του IDC 2020, “Συνεταιρισμοί για Δράση για το Κλίμα”, το διαδικτυακό σεμινάριο στοχεύει στόχος ήταν η συζήτηση γύρω από το πώς οι συνεταιρισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους για την οικοδόμηση πιο πράσινων, πιο ανθεκτικών και πιο βιώσιμων οικονομιών. Η ψηφιακή συζήτηση συγκέντρωσε πάνω από 140 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική).

Η συζήτηση συντονίστηκε από τον Vic Van Vuure, Διευθυντή του Τμήματος Επιχειρήσεων της ILO. Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα βίντεο από τη ΔΟΕ σχετικά με το θέμα. Το βίντεο ακολούθησαν παρουσιάσεις από τους ακόλουθους ομιλητές.
•Sonia Dias, Ειδικός αποβλήτων, Γυναίκες σε άτυπη απασχόληση: Παγκοσμιοποίηση και οργάνωση (WIEGO), Βραζιλία
•Dirk Vansintjan, Πρόεδρος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ενεργειακών συνεταιρισμών, REScoop.eu, Ευρώπη
•Noel D. Raboy, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, CLIMBS Life and General Insurance Cooperative, Φιλιππίνες
•Moustapha Kamal Gueye, Διευθυντής, Πρόγραμμα πράσινων θέσεων εργασίας, ΔΟΕ

Η Sonia Dias μίλησε σχετικά με τη συμβολή που μπορεί να έχουν όσοι συλλέγουν απορρίμματα στο πλαίσιο μιας άτυπης οικονομίας (“ρακοσυλλέκτες”) ως κλειδί για την ανακύκλωση αστικών αποβλήτων. Παρουσίασε παραδείγματα για το πώς οι συνεταιρισμοί των ρακοσυλλεκτών βελτιώνουν τα προς το ζην και τις συνθήκες εργασίας τους και παρέχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Τόνισε, επίσης, ευρήματα από μια πρόσφατη μελέτη του WIEGO σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στους συλλέκτες αποβλήτων στη Βραζιλία, βάσει δεδομένων από 150 συνεταιρισμούς σε 21 πολιτείες. Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι συνεταιρισμοί κινητοποιήθηκαν γρήγορα για να προστατεύσουν τα μέλη τους και ένωσαν τις δυνάμεις τους με δήμους, πολιτείες, τον ιδιωτικό τομέα και ΜΚΟ για να τους υποστηρίξουν με προστατευτικό εξοπλισμό, τρόφιμα και βοήθεια σε μετρητά. Τόνισε τη σημασία της αναγνώρισης των ρακοσυλλεκτών ως βασικών εργαζομένων και της ενσωμάτωσής τους σε επίσημες αλυσίδες διαχείρισης απορριμμάτων για την ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19. Η παρουσίασή της είναι διαθέσιμη εδώ. Η συμβολή της στο ILO Blog στο θέμα είναι επίσης εδώ

Ο Dirk Vansintjan εξήγησε σχετικά με την προώθηση έργων ανανεώσιμης ενέργειας από τους πολίτες στην Ευρώπη και τον ρόλο της REScoop. eu ως ομοσπονδία περίπου 1.500 συνεταιρισμών ανανεώσιμης ενέργειας που εκπροσωπούν πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες. Τόνισε τη σημασία ενός ευνοϊκού νομικού πλαισίου και μερικά καλά παραδείγματα, όπως το Κοινότητα της Κυβέρνησης της Σκωτίας και Σχέδιο Ανανεώσιμης Ενέργειας (CARES) καθώς και σε σχέση με την αναθεώρηση των Οδηγιών της ΕΕ ως μέρος του “ Πακέτου Καθαρής ενέργειας για όλους τους Ευρωπαίους”. Υποστήριξε, επίσης, ότι το μοντέλο συνεργασίας μπορεί να είναι κατάλληλο για την κινητοποίηση πολιτών και των τοπικών πόρων καθώς και για την δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης και εισοδήματος στις τοπικές κοινότητες. Εδώ είναι ο σύνδεσμος για την παρουσίαση .

Ο Noel D. Raboy μοιράστηκε τις προσπάθειες του CLIMBS για την παροχή ασφάλισης σε σχέση με την κλιματική κρίση επισημαίνοντας τις προκλήσεις και τα διδάγματα που αντλήθηκαν στις αρχικές φάσεις και τους τρόπους προόδου. Παρουσίασε, επίσης, άλλες πρωτοβουλίες από την CLIMBS για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας σε τοπικό επίπεδο, από την ανάπτυξη ικανοτήτων όσον αφορά τον οικονομικό αλφαβητισμό και τον σχεδιασμό επιχειρηματικής δραστηριότητας με συνέχεια έως τα κοινοτικά προγράμματα ανάπτυξης χρησιμοποιώντας το 3% του συνολικού καθαρού πλεονάσματος (π.χ. διανομή νερού, κατασκευή φρεατίων, φύτεμα). Η παρουσίασή του είναι διαθέσιμη εδώ .

Τέλος, Moustapha Kamal Gueye παρουσίασε παραδείγματα από το έργο της ΔΟΕ για τη δημιουργία πράσινων ευκαιριών απασχόλησης μέσω του μοντέλου συνεργασίας και συνεταιριστικών σχημάτων, ιδιαίτερα μια πρωτοβουλία για την οργάνωση των ρακοσυλλεκτών σε έναν χώρο απόρριψης στη Σενεγάλη μέσα από έναν συνεταιρισμό που βελτιώνει τα προς το ζην και τις συνθήκες εργασίας τους. Μια έρευνα και ένα εργαστήριο με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς αποκάλυψε ότι οι συλλέκτες αποβλήτων ομαδοποιούνται σύμφωνα με διαφορετικές ροές αποβλήτων και ότι υπάρχει ανάγκη για πιο λεπτομερή ανάλυση των αλυσίδων εφοδιασμού αποβλήτων για το σχεδιασμό παρεμβάσεων. Η παρουσίασή του είναι διαθέσιμη εδώ.

Στην διάρκεια της κουβέντας που ακολούθησε συζητήθηκαν μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εξισορρόπησης της οικονομικής αποδοτικότητας και της οικολογικής βιωσιμότητας εντός των συνεταιρισμών και του τρόπου διασφάλισης της βιωσιμότητας και της αυτονομίας των συνεταιρισμών που αναδύονται στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Ο Van Vuuren, Διευθυντής του Τμήματος Επιχειρήσεων της ΔΟΕ, επανέλαβε τις δυνατότητες των συνεταιρισμών και άλλων επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (SSE) σε μια πράσινη ανάκαμψη και την ανάγκη δημιουργίας ενός ευνοϊκού ρυθμιστικού περιβάλλοντος για την απελευθέρωση των δυνατοτήτων τους.