Hội nhập kinh tế

Đối thoại chính sách quốc gia: “Cộng đồng ASEAN 2015: Quản lý hội nhập hướng tới việc làm tốt hơn và thịnh vượng chung”

Một báo cáo mới của ILO và ADB được giới thiệu tại sự kiện.

Sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) trong năm tới sẽ hỗ trợ thúc đẩy tăng tưởng GPD của Việt Nam thêm 14,5% và tăng trưởng việc làm thêm 10,5% vào năm 2025. Đó là thông tin được dự báo từ báo cáo tóm lược về Việt Nam của nghiên cứu "Cộng đồng ASEAN 2015: Quản lý hội nhập hướng tới việc làm tốt hơn và thịnh vượng chung" do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã hôi, bà Phạm Thị Hải Chuyền, cho rằng với quyết tâm không để bỏ qua cơ hội hiếm có này, Việt Nam đang nỗ lực hết sức để chuẩn bị hội nhập sâu rộng và đảm bảo rằng mọi người đều được hưởng lợi từ quá trình đó.

Thông cáo báo chí

Xem thông cáo báo chí tại đây.

Báo cáo tóm lược về Việt Nam

Xem thông tin về Việt Nam từ nghiên cứu tại đây.

Báo cáo đầy đủ   Xem báo cáo đầy đủ tại đây.Bài phát biểu

Xem bài phát biểu của ông Yoshiteru Uramoto, Giám đốc ILO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tại đây.
Xem bài phát biểu của bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã hôi tại đây.

Bài bình luận

Xem bài bình luận của ông Yoshiteru Uramoto, Giám đốc ILO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tại đây. Bài viết này được đăng trên báo Viet Nam News ngày 30/8/2014.