Ngày Quốc tế Phụ nữ 2014

Bình đẳng cho phụ nữ khuyết tật

Nhân dịp kỷ niệm ngày 8/3, Chương trình hợp tác giữa tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Chính phủ Ai-len về quyền của người khuyết tật ghi nhận đóng góp của những nữ lãnh đạo là người khuyết tật tại một số quốc gia, bao gồm Việt Nam. Chương trình ghi nhận những thành công của những người phụ nữ này và chia sẻ câu chuyện về đấu tranh của họ vì sự bình đẳng của phụ nữ khuyết tật.