Work4Youth Publications

Հայաստանում երիտասարդ կանանց և տղամարդկանց անցումն աշխատաշուկա

Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄԿ «Աշխատանք երիտասարդների համար» (W4Y) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) հետ համատեղ 2012թ․իրականացված «Անցում դպրոցից աշխատանք» հետազոտության հիմնական արդյունքները։