BM Kadın Birimi - ILO Politika Aracı

Bakım Ekonomisine Kamu Yatırımları Kılavuzu

BM Kadın Birimi - ILO Ortak Programı: Bakım Hizmetlerinde Kapsayıcı Büyüme Politikaları ve Yatırımlar Aracılığıyla Kadınlar için İnsana Yakışır İş Olanaklarının Desteklenmesi.

Bu politika destek aracı, BM Kadın Birimi ve ILO'nun “Bakım Hizmetlerinde Kapsayıcı Büyüme Politikaları ve Yatırımlar Aracılığıyla Kadınlar için İnsana Yakışır İstihdam Olanaklarının Desteklenmesi” adlı Ortak Programı çerçevesinde ve COVID-19 salgınına yönelik BM Sosyo-Ekonomik Müdahale Programı'na dâhil edilmesi planlanan ve BM genelinde yürütülen müdahale girişimleri kapsamında hazırlanmıştır. Bu çerçevede, aracın amacı aşağıda belirtilen çalışmaların nasıl yürütülmesi gerektiği hususunda bir metodoloji sunmaktır:

- bakım hizmetlerinin (özellikle kamu sağlık hizmetleri, uzun dönemli bakım hizmetleri, erkek çocukluk bakım hizmetleri & eğitimi ile ilk ve orta öğretim) kapsamına ilişkin açıkları tespit etmek;

- hizmet kapsamındaki açıkların giderilmesine yönelik kamu yatırımları ve harcamalarının maliyetine ilişkin hesaplamalar yapmak ve;

- kısa ve uzun vadede bu tür yatırımların sağlayacağı çeşitli ekonomik getirilere ilişkin değerlendirmelerde bulunmak.