Տրանսնացիոնալ կորպորացիաների և սոցիալական քաղաքականության սկզբունքների վերաբերյալ Եռակողմ հռչակագիր

(ընդունվել է Աշխատանքի Միջազգային Բյուրոյի Կառավարման մարմնի կողմից այդ մարմնի 204-րդ նստաշրջանում (Ժնև, 1977թ. նոյեմբեր) և ենթարկվել է փոփոխությունների նույն մարմնի 279-րդ (2000թ. նոյեմբեր), 295-րդ (2006թ. մարտ) և 329-րդ (2017թ. մարտ) նստաշրջաններում։