Κατευθυντήριες γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία Τρίτη έκδοση αναθεωρημένη

Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις χτίζουν έναν καλύτερο κόσμο, αλλά οι συνεταιρισμοί δεν μπορούν – και δεν πρέπει - να σώσουν τον κόσμο. Το σύνθημα χρησιμοποιείται για να δηλώσει το πνεύμα αυτής της τρίτης έκδοσης των Κατευθυντήριων Γραμμών για την Συνεταιριστική Νομοθεσία (Κατευθυντήριες Γραμμές). Οι συνεταιρισμοί είναι ένας ειδικός τύπος ιδιωτικής επιχείρησης και ούτε αυτοί, ούτε οι συνεταιρισμοί στην ευρύτερη εκδοχή της λέξης, είναι πανάκεια για όλα τα κακά αυτού του κόσμου. Αυτό το πνεύμα με κανένα τρόπο δεν είναι εντελώς νέο, αλλά τώρα είναι καθολικό.