La OIT es una agencia especializada de Naciones Unidas
Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos

República de Moldova > Seguridad y salud del trabajo

Show abstract/citation:

Filtered by:
País: República de Moldova - Tema: Seguridad y salud del trabajo

 1. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Ley

  Act No. 289 of 20 October 2022 on the basic requirements in radiological security. - Legislation-on-line (in Romanian and Russian)

  Adopción: 2022-10-20 | Fecha de entrada en vigor: 2023-05-26 | MDA-2022-L-114088

 2. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Ley

  Act No. 151 of 9 June 2022 regarding the safe operation of industrial objectives and potentially dangerous technical installations. - Legislation-on-line (in Romanian and Russian)

  Adopción: 2022-06-09 | MDA-2022-L-114077

 3. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Decision No. 108 of 23 February 2022 approving the Technical Regulation on personal protective equipment. (Guvernul Hotarare Nr. 108 din 23-02-2022 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentele individuale de protecție.) - Legislation-on-line (in Romanian and Russian)

  Adopción: 2022-02-23 | Fecha de entrada en vigor: 2023-03-25 | MDA-2022-R-113017

 4. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Government Decision No. 12 of 12 January 2022 on the approval of the Minimum requirements for the improvement of the protection of the health and safety of workers exposed to potentially explosive atmospheres. (Hotarare Nr. HG12/2022 din 12.01.2022 cu privire la aprobarea Cerințelor minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive.) - Legislation-on-line (in Romanian and Russian)

  Adopción: 2022-01-12 | Fecha de entrada en vigor: 2022-07-21 | MDA-2022-R-112679

 5. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Decision No. 906 of 16 Decemer 2020 on approval of a minimum security requirements and health for use by workers of personal protective equipment at work. (Guvernul Hotarare Nr. 906 din 16-12-2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.) - Legislation-on-line (in Romanian and Russian)

  Adopción: 2020-12-16 | Fecha de entrada en vigor: 2021-07-15 | MDA-2020-R-113021

 6. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Order No. 314 of 25 March 2020 on the approval of the list of occupations requiring compulsory hygiene training and hygiene training programs. (Ordin Nr. 314 in 25-03-2020 cu privire la aprobarea listei profesiilor ce necesită instruire igienică obligatorie și a programelor de instruire igienică.) - Legislation-on-line (in Romanian and Russian)

  Adopción: 2020-03-25 | MDA-2020-R-113049

 7. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Government Decision No. GD151 / 2019 of 2019-03-07 on the approval of the Minimum requirements for safety and health at work in the mining industry through surface or underground mining works. (GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. HG151/2019 din 2019-03-07 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane) - Legislation on-line

  Adopción: 2019-03-07 | MDA-2019-R-109456

 8. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Ley

  Loi no. LP277 / 2018 du 2018-11-29 sur les produits chimiques. (Lege Nr. LP277/2018 din 2018-11-29 privind substanțele chimice) - Legislation on-line

  Adopción: 2018-11-29 | MDA-2018-L-109440

 9. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  DECISION No. HG513 / 1993 of 1993-08-11 on the approval of the Regulation regarding the payment to companies, organizations and institutions of the single allowance for the loss of the capacity of work or the death of the employee following an accident at work or a professional condition. (HOTĂRÎRE Nr. HG513/1993 din 1993-08-11 despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata decătre întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităcii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale) - Legislation on-line

  Adopción: 2018-08-11 | MDA-2018-R-109441

 10. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Governmental Decision No. HG 608 / 2018 of 2018-07-03 for the approval of the Regulation regarding the assurance of the radiological security in activities with sources of ionizing radiation outside the specially arranged enclosure (GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. HG608/2018 din 2018-07-03 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea securității radiologice în activități cu surse de radiație ionizantă în exteriorul incintei special amenajate) - Legislation on-line

  Adopción: 2018-07-03 | MDA-2018-R-109454

 11. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Government Decision No. GD 775 / 2017 from 2017-10-02 for the approval of the Health Regulation on the protection of the health of workers against the risks related to exposure to carcinogens or mutagens in the workplace. (GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. HG775/2017 din 2017-10-02 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă) - Legislation on-line

  Adopción: 2017-10-02 | MDA-2017-R-109453

 12. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Decision No. HG 552 / 2017 of 2017-07-12 for the approval of the Minimum security requirements regarding the exploitation of the natural gas distribution systems. (HOTĂRÎRE Nr. HG552/2017 din 2017-07-12 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural) - Legislation on-line

  Adopción: 2017-07-12 | MDA-2017-R-109452

 13. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Decision No. HG 506 / 2017 of 2017-07-05 for the approval of the Minimum safety requirements regarding the operation of the elevators (HOTĂRÎRE Nr. HG506/2017 din 2017-07-05 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor) - Legislation on-line

  Adopción: 2017-07-05 | MDA-2017-R-109450

 14. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Otros textos (circular, directiva, aviso gubernativo, etc.)

  Exigences minimales en ce qui concerne la sécurité et santé au travail pour la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes. (Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează.) - Exigences minimales

  Adopción: 2016-12-27 | Fecha de entrada en vigor: 2017-01-01 | MDA-2016-M-106117

  Approuvées par la décision du Gouvernement n° 1408 du 27 décembre 2016.

  I. Dispositions générales

  II. Les obligations de l'employeur
  Section 1
 L'évaluation des facteurs de risque
  Section 2 Interdiction d'exposition
  Section 3 L'information et la formation des employées

  Contient une annexe présentant les agents, les procédés et les conditions qui comportent des risques pour la santé et la sécurité des employées enceintes, qui ont récemment accouché ou qui allaitent.

 15. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Decision No. HG 1324 / 2016 from 2016-12-08 for the approval of the Technical Regulation regarding the essential safety requirements for the civil use, sale and control of explosives. (HOTĂRÎRE Nr. HG1324/2016 din 2016-12-08 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind cerinţele esenţiale de securitate ale explozibililor de uz civil, punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil) - Legislation on-line

  Adopción: 2016-12-08 | MDA-2016-R-109449

 16. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Decision No. GD 1282 / 2016 of 2016-11-29 for the approval of the Health Regulation regarding the way of diagnosing and establishing the diagnosis of occupational disease (poisoning) (HOTĂRÎRE Nr. HG1282/2016 din 2016-11-29 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind modul de cercetare şi stabilire a diagnosticului de boală (intoxicaţie) profesională) - Legislation-on-line (in Romanian and Russian)

  Adopción: 2016-11-28 | MDA-2016-R-109448

 17. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Règlement sanitaire portant sur la surveillance de la santé des personnes exposées aux facteurs de risques professionnels. (Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc.) - Regulament

  Adopción: 2016-09-07 | Fecha de entrada en vigor: 2016-12-16 | MDA-2016-R-106115

  Approuvé par la décision n°1025 du 7 septembre 2016.

  I. Dispositions générales
  II. Les obligations de l'employeur
  III. Les services médicaux de prévention
  Établit les exigences pour la surveillance de la santé des personnes exposées aux facteurs de risques (chimiques, biologiques etc.) au lieu de travail.
  Contient une liste des facteurs de risques existant dans le milieu de travail et les services médicaux de prévention obligatoires, en fonction de l'exposition professionnelle de l'employé.

 18. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Otros textos (circular, directiva, aviso gubernativo, etc.)

  Exigences minimales en ce qui concerne la sécurité et santé pour le travail sur écran. (Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor.) - Exigences minimales

  Adopción: 2016-07-01 | Fecha de entrada en vigor: 2017-01-01 | MDA-2016-M-106114

  Approuvées par la décision du Gouvernement n° 819 du 1er juillet 2016.

  I. Dispositions générales
  II. Le poste de travail

  Contient également une annexe avec des tableaux précisant notamment les niveaux de bruit admis; les niveaux maximaux des irradiations électromagnétiques recommandés; ainsi que les prescriptions relatives à la température de l'air ou l'humidité requises.

 19. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Otros textos (circular, directiva, aviso gubernativo, etc.)

  Exigences minimales de sécurité et santé au travail pour les risques générés par les vibrations mécaniques. (Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibraţiile mecanice.) - Exigences minimales

  Adopción: 2016-05-12 | Fecha de entrada en vigor: 2017-01-01 | MDA-2016-M-106101

  Approuvées par la décision n° 589 du 12 mai 2016.

  I. Dispositions générales
  II. Valeurs limites d'exposition et valeurs d'exposition aux vibrations pour lesquelles se déclenche l'action
  III. Les obligations des employeurs
  IV. La surveillance de l'état de santé
  V. La période de transition et la dérogation

 20. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Decision No. HG 584 / 2016 of 2016-05-12 on the Minimum requirements of safety and health at work for the manual handling of loads that present risks for workers, especially for the production of dorso-lumbar diseases. (HOTĂRÎRE Nr. HG 584/2016 din 2016-05-12 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecţiuni dorsolombare) - Legislation on-line

  Adopción: 2016-05-12 | MDA-2016-R-109447

 21. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Règlement sanitaire concernant la protection de la santé de la population et des employés contre les risques associés au fonctionnement des stations d’essence. (Regulament sanitar privind protectia sanatatii populatiei si angajatilor impotriva riscurilor associate functionarii statiilor de alimentare cu produse petroliere.) - Règlement

  Adopción: 2015-09-02 | Fecha de entrada en vigor: 2015-09-04 | MDA-2015-R-103838

  Approuvé par la décision n° 606 du 2 septembre 2015.

  Contient notamment des dipositions relatives aux obligations des employeurs pour protéger la santé de leurs employés. Prévoit ainsi, entre autres, l’obligation pour l’employeur de mettre à la disposition de ses employés des placards individuels pour garder les habits de travail ou un nombre suffisant de douches et lavabos.

 22. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Government Decision No. HG 541 / 2014 of 2014-07-07 regarding the approval of the list of works with heavy, harmful and/or dangerous working conditions, which is forbidden for persons aged up to 18 years and of the maximum allowable applicable standards for persons in up to 18 years of age when lifting and manually transporting weights. (GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. HG541/2014 din 2014-07-07 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor) - Legislation on-line

  Adopción: 2014-07-07 | MDA-2014-R-109457

 23. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Otros textos (circular, directiva, aviso gubernativo, etc.)

  Exigences minimales en ce qui concerne la protection des employés contre les risques pour la santé et la sécurité générés par l’exposition au bruit, et spécialement contre les risques pour l’ouïe. (Cerintele minime privind protectia lucratorilor împotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz.) - Exigences minimales

  Adopción: 2014-05-27 | Fecha de entrada en vigor: 2015-01-01 | MDA-2014-M-103752

  Approuvées par la décision du Gouvernement n° 362 du 27 mai 2014.

  Chapitre I. Définitions
  Chapitre II. Valeurs maximales d’exposition au bruit
  Chapitre III. Obligations des employeurs
  Chapitre IV. Surveillance de l’état de santé

 24. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Otros textos (circular, directiva, aviso gubernativo, etc.)

  Technical Regulation on "Industrial machinery" (GD No. 1230 of 21.02.2001). (Reglementarea tehnică „Maşini industriale”) - Legislation on-line

  Adopción: 2014-02-21 | MDA-2014-M-109445

  Transposes Directive 2006/42 / EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on technical equipment 2006/42 / EC and amending Directive 95/16 / EC (recast) (published in the Official Journal of the European Union OJ No L 157 of 9 June 2006), amended and supplemented by Directive 2009/127 / EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Directive 2006/42 / EC as regards technical equipment for pesticide application ; by Regulation (EC) no. 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009.

 25. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Otros textos (circular, directiva, aviso gubernativo, etc.)

  Exigences minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail. (Cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca.) - Agence Moldpres

  Adopción: 2013-11-18 | Fecha de entrada en vigor: 2014-01-01 | MDA-2013-M-97249

  Approuvées par la décision n° 918 du 18 novembre 2013.

  Approuve les exigences minimales générales concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail (annexe n° 1) ; les exigences minimales générales concernant les panneaux (annexe n° 2); les exigences minimales de signalisation sur les containers et les conduites (annexe n° 3) ; les exigences minimales concernant l'identification et la localisation de l'équipement destiné a la prévention et à l'extinction des incendies (annexe n° 4); les exigences minimales concernant la signalisation des obstacles et des lieux dangereux (annexe n° 5); les exigences minimales concernant les signaux lumineux (annexe n° 6) ; les exigences minimales concernant les signaux acoustiques (annexe n° 7); les exigences minimales concernant la communication verbale ( annexe n° 8); ainsi que les exigences minimales concernant les gestes de signalisation ( annexe n° 9).

 26. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Règlement sanitaire sur les exigences minimales de santé et de sécurité pour assurer la protection des ouvriers contre les risques liés à la présence d'agents chimiques sur le lieu de travail. (Regulament sanitar privind cerintele de sanatate si securitate pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici la locul de munca.) - Agence Moldpres

  Adopción: 2013-05-30 | Fecha de entrada en vigor: 2013-06-14 | MDA-2013-R-97247

  Approuvé par la décision n° 324 du 30 mai 2013.

  Chapitre I : Dispositions générales
  Chapitre II : Les obligations des employés
  Chapitre III : Les interdictions et la surveillance de l'état de santé

  Contient en annexe une liste de valeurs-limites obligatoires d'exposition professionnelle aux agents chimiques et une liste des agents chimiques dont la production et l'utilisation sont interdites.

 27. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Otros textos (circular, directiva, aviso gubernativo, etc.)

  Exigences minimales pour la protection contre les risques liés à l'exposition à l'amiante sur le lieu de travail. (Cerinte minime pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de munca.) - Agence Moldpres Legislation on-line

  Adopción: 2013-04-08 | Fecha de entrada en vigor: 2014-01-01 | MDA-2013-M-97221

  Prévoit que le Ministère de la Sante établira avant le 31 décembre 2013 les lignes directrices pratiques pour la définition des expositions sporadiques et d'une intensité basse à l'amiante.

  Contient une annexe avec des recommandations pratiques pour la surveillance médicale des ouvriers exposés à la poussière provenant de l'amiante ou provenant des matériaux qui en contiennent.

  Approuvées par la décision n° 244 du 8 avril 2013.

 28. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Ley

  Law no. 132 of June 8, 2012 regarding the safe conduct of a nuclear and radiological activities. (Legea nr. 132 din 8 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice) - Legislation on-line Legislation-on-line (in Romanian and Russian)

  Adopción: 2012-06-08 | MDA-2012-L-109455

 29. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Ley

  Law No. 116 of 18.05.2012 regarding the industrial safety of hazardous industrial equipment. (LEGE Nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase) - Legislation on-line

  Adopción: 2012-05-18 | MDA-2012-L-109451

 30. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Ley

  Décision n° 80 du 9 février 2012 sur les exigences minimales de sécurité et santé pour les chantiers temporaires ou mobiles. (Hotarîre privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.) - Agence Moldpres Legislation on-line

  Adopción: 2012-02-09 | Fecha de entrada en vigor: 2012-02-17 | MDA-2012-L-96978

  Approuve les exigences minimales générales et spécifiques de sécurité et santé pour les chantiers temporaires et mobiles. La décision ne s'applique pas dans le cas des activités de forage et de l'industrie extractive.

 31. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Decision No. HG 603 / 2011 of 2011-08-11 regarding the minimum safety and health requirements for the use by workers of the work equipment at the workplace. (HOTĂRÎRE Nr. HG603/2011 din 2011-08-11 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă) - Legislation on-line

  Adopción: 2011-08-11 | MDA-2011-R-109444

 32. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Governmental Decree No. 353 of 5 May 2010 establishing Minimum Requirements for Occupational Health and Safety in the Workplace. (HOTĂRÎRE Nr. 353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă) - Legislation Online in Moldavian and Russian

  Adopción: 2010-05-05 | Fecha de entrada en vigor: 2010-06-08 | MDA-2010-R-86912

  In accordance with article 6 of the Law on Occupational Safety and Health of 2008 approves as per attachment to the Decree the minimum requirements for occupational health and safety at workplace. Also details cases and workplaces not covered by the present Decree.

 33. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Ordinance No. 8 of 19 January 2010 of the Ministry of Economy of the Republic of Moldova on the Procedure of Delivering Industrial Safety Technical Authorization. (ORDIN Nr. 8 din 19.01.2010 privind modul de eliberare a autorizaţiilor tehnice în domeniul securităţii industriale) - Legislation Online in Moldavian and Russian

  Adopción: 2010-01-19 | Fecha de entrada en vigor: 2010-01-26 | MDA-2010-R-86916

  In compliance with the Law no. 803-XIV of 11.02.2000 on industrial safety of dangerous industrial equipment and the Government Decision no. 1180 of 30.09.03 "On Approval of the Regulation on granting technical approvals for operation and storage of petroleum products to petrol stations and liquefied gas", establishes procedure of delivery of technical safety certificates in the oil terminals and other related sectors.

  Repeals the Ministry of Economy and Trade Order No. 135 of 26.11.2008 "On the way of technical permits industrial security" and Order No. 94 of 27.05.2009 amending Order No. 135.

 34. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Règlement no. 95 sur l'organisation des activités de protection des travailleurs sur le lieu de travail et de prévention des risques professionnels. (Regulament privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale.) - Agence Moldpres

  Adopción: 2009-02-05 | Fecha de entrada en vigor: 2009 | MDA-2009-R-83889

  Approuvé par la décision n°95 du 5 février 2009, publiée au Monitorul Oficial n° 34-36 du 17 février 2009.

  Chapitre I: Dispositions générales
  Chapitre II: L'organisation des activités de protection et de prévention
  Chapitre III: Les employés désignés
  Chapitre IV: L'organisation du service interne de protection et de prévention
  Chapitre V: L'organisation du service externe de protection et de prévention
  Chapitre VI: Les représentants des employés ayant des responsabilités spécifiques
  Chapitre VII: Les exigences minimales de formation dans le domaine de la sécurité et la santé au travail
  Chapitre VIII: L'évaluation des risques professionnels
  Chapitre IX: L'élaboration du plan de protection et de prévention
  Chapitre X: La formation des employés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail
  Chapitre XI: L'élaboration des instructions de sécurité et santé au travail
  Chapitre XII: La constatation d'une situation de danger grave et immédiat et l'emploi des mesures de sécurité nécessaires
  Chapitre XIII: La surveillance des zones qui présentent un risque professionnel grave et spécifique

 35. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Règlement-cadre pour l'organisation et le fonctionnement du comité pour la sécurité et la santé au travail. (Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă.) - Agence Moldpres

  Adopción: 2009-02-05 | Fecha de entrada en vigor: 2009 | MDA-2009-R-84255

  Ce comité s'apparente à un cadre de collaboration entre l'employeur et l'employé dans le domaine de la sécurité et la santé au travail.

  Chapitre I: L'organisation du comité pour la sécurité et la santé au travail
  Chapitre II: Le fonctionnement du comité
  Chapitre III: Les attributions du comité
  Chapitre IV: Les droits des membres du comité
  Chapitre V: Les obligations de l'employeur vis-à-vis du comité

  Approuvé par la décision n°95 du 5 février 2009, publiée au Monitorul Oficial n° 34-36 du 17 février 2009.

 36. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Governmental Decree No. 765 of 24 July 2008 on the State central inspection for technical control of hazardous industrial installations. - Legislation from CIS Countries (in Russian)

  Adopción: 2008-07-24 | Fecha de entrada en vigor: 2008-07-24 | MDA-2008-R-81078

  Establishes the structure of the Inspectorate and regulates the practical issues relating to its functioning.

 37. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Ley

  Law No. 186-XVI of 10 July 2008 on Occupational Health and Safety. (LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 securităţii şi sănătăţii în muncă) - Legislation from CIS Countries (in Russian) Legislation on-line

  Adopción: 2008-07-10 | Fecha de entrada en vigor: 2009-01-01 | MDA-2008-L-81080

  Chapter 1: General Provisions
  Chapter 2: The State's policy on occupational health and safety
  Chapter 3: Employers' duties
  Chapter 4: Rights and duties of employees
  Chapter 5: Other provisions
  Chapter 6: Final and transitional provisions

 38. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Decision No. GD 1361 / 2005 of 2005-12-22 for the approval of the Regulation on the mode of investigation of accidents at work (HOTĂRÎRE Nr. HG 1361/2005 din 2005-12-22 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă) - Legislation on-line

  Adopción: 2005-12-22 | MDA-2005-R-109443

 39. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Otros textos (circular, directiva, aviso gubernativo, etc.)

  Décision n° 1448/2004 portant approbation de la Nomenclature des professions et des fonctions comportant des conditions de travail nocives, le droit au congé annuel supplémentaire payé ou la journée de travail de courte durée.

  Adopción: 2004-11-09 | MDA-2004-M-69895

  Présente la liste des professions comportant des conditions de travail nocives ou dangereuses (mineurs, policiers, médecins, etc).

 40. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Government Decision No. 152 of 19 February 2004 on the amount of the supplement to compensate for work in arduous conditions. (Hotartrea Guvernului Republicii Moldova nr.152 din 19 februarie 2004, cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru munca prestata în conditii nefavorabile) - Legislation on-line

  Adopción: 2004-02-19 | MDA-2004-R-100064

 41. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Decision No. HG1101 / 2001 from 2001-10-17 concerning the approval of the Regulation regarding the establishment of the disability allowance for work-related injuries or occupational diseases. (HOTĂRÎRE Nr. HG1101/2001 din 2001-10-17 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de dizabilitate pentru accidente de muncă sau boli profesionale) - Legislation on-line

  Adopción: 2001-10-17 | MDA-2001-R-109442

 42. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Otros textos (circular, directiva, aviso gubernativo, etc.)

  Normes pour l'organisation de la formation en matière de protection du travail du personnel des entreprises, institutions et organisations.

  Adopción: 2001-10-12 | MDA-2001-M-60407

  Définit les normes minimum pour l'organisation de la formation en matière de protection du travail du personnel des entreprises, institutions, organisations et d'autres types de propriété et de formes juridiques d'organisation. Prévoit divers types d'enseignement (introduction générale, stage pratique sur le lieu de travail et stages périodiques).

 43. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Otros textos (circular, directiva, aviso gubernativo, etc.)

  Normes fondamentales de radioprotection. Exigences et règles d'hygiène (NFRP-2000) no 111 du 27 février 2001.

  Adopción: 2001-02-27 | Fecha de entrada en vigor: 2001-04-05 | MDA-2001-M-58830

  Les normes énoncées sont applicables à tous les types d'activités en cas d'exposition aux radiations ionisantes notamment dans le cadre du travail. Contient des dispositions sur les conditions d'exposition dans le cadre du travail: conditions de travail, travail alternatif, conditions de travail des jeunes, classification des zones de travail et moyens individuels de protection.

 44. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Décision du Gouvernement no 374 du 29 avril 1999 sur le Règlement concernant le moyen de paiement de la compensation pour les victimes de la catastrophe de Tchernobyl.

  Adopción: 1999-04-29 | Fecha de entrada en vigor: 1999-05-13 | MDA-1999-R-54618

  Fixe les catégories de personnes bénéficiaires.

 45. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Ley

  Loi no. LP278 / 1999 du 1999-02-11 concernant le recalcul du montant de l'indemnisation des dommages causés aux salariés du fait des mutilations ou autres atteintes à la santé lors de l'exécution des obligations de service (LEGE Nr. LP278/1999 din 1999-02-11 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu) - Legislation on-line

  Adopción: 1999-02-11 | MDA-1999-L-109439

 46. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Décision du gouvernement no 451 du 13 août 1996 relative aux mesures visant l'amélioration de la protection du travail dans l'économie nationale.

  Adopción: 1996-08-13 | MDA-1996-R-46453

  Etablit un bilan des activités en matière de protection du travail entre 1993-1995 (nombre d'inspections effectuées, d'accidents du travail enregistrés). Contient en annexe le programme annuel de l'Etat dans ce domaine. Parmi les objectifs de ce programme figure la ratification des conventions no 129 sur l'inspection du travail (agriculture), et no 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs.

 47. República de Moldova - Seguridad y salud del trabajo - Reglamento, Decreto, Orden, Ordenanza

  Décret du Parlement de la République de Moldova no 626-XII du 2 juillet 1991 sur l'entrée en vigueur de la Loi no 625-XII du 2 juillet 1991 sur la protection au travail (sécurité et santé).

  Adopción: 1991-07-02 | MDA-1991-R-35172


© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer