Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Show abstract/citation:

Filtered by:
Country: Hungary - Month updated: May 2019

 1. Hungary - - International agreement

  Act XXIII of 2018 to promulgate the Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Hong Kong special administrative region of the People's Republic of China concerning the working holiday scheme (2018. évi XXIII. törvény a Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről ) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2018-06-25 | Date of entry into force: 2018-07-06 | HUN-2018-IA-108299

  the Agreement sets conditions for applying and conducting the working holiday scheme.

 2. Hungary - - Regulation, Decree, Ordinance

  Regulation of the Minister of Defence no 8/2018 on certain emoluments of foreign service employees (A honvédelmi miniszter 8/2018. (VI. 22.) HM rendelete a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2018-06-22 | Date of entry into force: 2018-07-01 | HUN-2018-R-108320

  Chapter I. General provisions
  Chapter II. Rules applicable for NATO member states employees fulfilling external servives
  Chapter III. Specific rules concerning officials of International Organizations
  Chapter IV. Specific rules concerning officials of Orgajization for Protection of animals
  Chapter V. Rules applicable to ilitary officers
  Chapter VI. rues applicable to foreign services offcials
  Chapter VII. Rues applicable to members in training abroad
  Chapter VIII. specific rules for voluntary reserve cathegory
  IX. FEJEZET
  A HONVÉD TISZTJELÖLTEKRE ÉS HONVÉD ALTISZT-JELÖLTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
  X. FEJEZET
  A KÖZALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
  XI. FEJEZET
  A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN ÁLLÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
  XII. FEJEZET
  A MUNKAVÁLLALÓKRA ÉS A HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBA NEM TARTOZÓ SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ
  KÜLÖN SZABÁLYOK
  XIII. FEJEZET
  A KNBSZ ÁLLOMÁNYÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
  XIV. FEJEZET
  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 3. Hungary - - Regulation, Decree, Ordinance

  Regulation of the Minister of Interior no 15/2018 on detailed rules for the protection of prisoners in the framework of Protection Program (A belügyminiszter 15/2018. (VI. 7.) BM rendelete a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott érintett Védelmi Program keretében biztosított védelmének részletes szabályairól) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2018-06-07 | Date of entry into force: 2018-07-01 | HUN-2018-R-108319

  1. Scope of application
  2. Inclusion
  3. Cooperation between the National Prison Administration and the National Police Headquarters
  4. Prison institution and services
  5. Institution obligations in case of prisoners threat
  6. Cooperation of the Services
  7. Termination of the Protection Program
  8. Final provisions

 4. Hungary - - International agreement

  Government Regulation no 7/2018 to promulgate the Agreement of understanding for cooperation in the field of education, higher education and scientific research between the government of Hungary and the Government of the state of Qatar ( A Kormány 7/2018. (II. 6.) Korm. rendelete a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködési Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról ) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2018-02-06 | Date of entry into force: 2018-02-07 | INT-2018-IA-108316

  First: Basis of Cooperation
  Second: General Education
  Third: The field of Higher Education, Scientific Research and Technology
  Fourth: General Provisions

 5. Hungary - - International agreement

  Governmental Regulation no 10/2018 to promulgate the Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Uzbekistan on cooperation in the fields of education, science and culture (A Kormány 10/2018. (II. 6.) Korm. rendelete a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről ) - Magyar Közlöny - Official Gazette

  Adoption: 2018-02-06 | Date of entry into force: 2018-02-07 | INT-2018-IA-108317

  The agreement envisages various forms of strengthening cooperation between two countries in education, science and culture i. e. mutual visits, tours, educational scientific exchange and many other forms.


© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer