La OIT es una agencia especializada de Naciones Unidas
Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos

Polonia (110,435) > Gente de mar - Seguridad del empleo (5)

Nombre original: Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjętymi w Londynie dnia 21 czerwca 2013 r. i dnia 11 czerwca 2015 r.
Nombre: Governmental Declaration of 6 December 2016 on binding power of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 , done in London on the 17th February 1978 and Protocol adopted in London on the 11th November 1988; adopted in London 21 June 2013 and 11 June 2015
País: Polonia
Tema(s): Gente de mar - Seguridad del empleo
Tipo de legislación: Acuerdo internacional
Adoptado el: 2016-12-06
Entry into force:
Publicado el: Dziennik Ustaw, 2017-01-23, no 143, ISSN: 0867-3411
ISN: POL-2016-IA-105934
Enlace: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=105934&p_lang=es
Bibliografía: Dziennik Ustaw, 2017-01-23, no 143, ISSN: 0867-3411
Act on-line in Polish Act on-line in Polish Internetowy System Aktów Prawnych [Internet System of Legal Acts], Sejm RP, Poland PDF of the Convention in Polish/English PDF of the Convention in Polish/English PDF PDF (Consultado el 2018-02-01)
Resumen/cita: The above amendments to the Convention for the Safety of Life at Sea are binding for the Republic of Poland, lists also countries parties to the Convention amendments.

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer