Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Slovakia >

Original name: Zákon, ktorým sa mení a doplna zákon c. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplnajú niektoré zákony
Name: Act No. 223/2011 amending the consolidated Act No. 82/2005 on Illegal Work and Employment.
Country: Slovakia
Subject(s): Migrant workers
Type of legislation: Law, Act
Adopted on: 2011-06-29
Entry into force:
Published on: Zbierka zakonov, 2011-07-20, Ciastka 71, pp. 1746-1758
ISN: SVK-2011-L-91098
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=91098&p_lang=en
Bibliography: Zbierka zakonov, 2011-07-20, Ciastka 71, pp. 1746-1758
Act on-line in Slovak Act on-line in Slovak Elektronická zbierka zákonov, IURA EDITION, spol. s.r.o., Bratislava, Slovakia PDF PDF (consulted on 2012-09-15)
Abstract/Citation: Amends sections 1, 2, 3(2), 5, adds 5a; amends 7 and adds 7a - 7d to the consolidated Act No. 82/2005.
Related text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer