« back to the search result list(pl)  
WŁÓKNA SZKLANEICSC: 1769 (Czerwiec 2012)
Sztuczne włókna mineralne
Sztuczne włókna szkliste


  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH            

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie      
Skóra      
Oczy      
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
 
OPAKOWANIE
 
WŁÓKNA SZKLANE ICSC: 1769
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 


 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Synthetic vitreous fibers, are a group of fibrous, inorganic materials that contain aluminum or calcium silicates, and are made from rock, clay, slag, or glass. These fibers differ from natural mineral fibers such as asbestos because they do not have a molecular structure that is crystalline. There are three categories of synthetic vitreous fibers: (1) glass fibers, including glass wool (See ICSC 0157) and continuous filament (textile) glass; (2) mineral wool, which contains stone wool (See ICSC 0194) and slag wool (See ICSC 0195); and (3) refractory ceramic fibers (See ICSC 0123). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018