« vissza a keresési eredmény listához  
TITÁN-DIOXID (NANOFORMA) P25ICSC: 1782 (2019 november)
CAS #: 13463-67-7; 1317-70-7; 1317-80-2
EINECS #: 215-280-1; 236-675-5; 215-282-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! Tartsa az expozíciót olyan alacsonyan, ami észerűen elérhető.  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Kerülje el a finom por belégzését. Használjon légzésvédőt.   
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a tüdőt
Feltételezhetően rákot okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve redukálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
TITÁN-DIOXID (NANOFORMA) P25 ICSC: 1782
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR ~ SÁRGA POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: TiO2
Molekulatömeg: 79.9
Forráspont: 2600-3000° C
Olvadáspont: 1855° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós expozíció hatással lehet a tüdőre. Ez az anyag belélegezve lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
A különböző formák CAS számai: CAS 13463-67-7 (anatáz/rutil); CAS 1317-70-7 (anatáz); CAS 1317-80-2 (rutil).
Lásd ICSC 338.
Fizikai Tulajdonságok: Ezen a kártyán felsorolt Fizikai Tulajdonságok mellett az OECD (2016 további 10-14 jellemző paramétert javasol a nanoforma megfelelő azonosítására (pl. agglomerációs fok, felületi kémia,gyökképzési képesség)
KiegészítőTulajdonságok: Kristálosodás: Anatáze 83-87%/Rutil 13-17% TEM 1.3-41.9 Zéta: >20mV pH 5-nél; Fotokatalízis: Orange II festék lebomlása UVB fény expozícióval kombinációban, hidroxil gyök képzés UV sugárzással; Bioakkumuláció: Jelentős felszívódás 30 percen belül halban (ponty). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019