« vissza a keresési eredmény listához  
CINK-OXID (NANOFORMA)ICSC: 1780 (2019 november)
Cink-monoxid
Cink-oxid nano
Cink-oxid részecskék <100nm
Oxicink

CAS #: lásd Megjegyzések
ENSZ #: 3077 (cink por)
EINECS #: 933-598-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Lásd Kémiai veszélyek.    Lásd Kémiai veszélyek.  NE érintkezzen összeférhetetlen anyagokkal:  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni. Használjon száraz homokot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Hányinger. Hányás. Köhögés. Fémes íz. Könnyfolyás. Láz.  Használjon légzésvédőt, helyi elszívást és szellőztetést.  Azonnal el kell távolítani az expozícióból. Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr Akut tünet nem várható.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Forduljon orvoshoz, ha nem érzi jól magát. 
Szem Viszketés. Könnyezés.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. Ne dörzsölje a szemét. 
Lenyelés A tünetek nagy mennyiség véletlen lenyelése esetén jelentkezhetnek. Hasi fájdalom. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Lásd: Kémiai veszélyek. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

enviro;aqua
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Lásd Kémiai veszélyek. Csak az eredeti csomagolásban tárolja. Szárazon. Tűzbiztos módon. 
CSOMAGOLÁS
 
CINK-OXID (NANOFORMA) ICSC: 1780
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR SZAGTALAN POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Égéskor cink-oxid füstöt képez. Hevesen reagál alumínium porral, magnézium porral és klórozott gumival hevítéskor. 

Képlet: lásd Megjegyzések
Molekulatömeg: 81.4
Olvadáspont: 1975° C
Forráspont: 2360° C
Sűrűség (20° C-on): 5.1 g/cm³
Oldékonyság vízben, mg/l 20° C-on: 6-32 (kevéssé oldékony)
Az oldékonyság a részecske nagyságtól függ. A kevéssé - alig oldódó tartományban lehet. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a por vagy füst belégzésével, a szemen keresztül és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A füstök inhalációja okozhat fémfüst lázat. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul , különösen füst esetében. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 4 mg/m3, mint TWA; 10 mg/m³ mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Nincs specifikus CAS szám a ZnO nano-részecskékre.
Lásd ICSC 0208. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019