« vissza a keresési eredmény listához  
KALCIUM-SZULFÁT-DIHIDRÁTICSC: 1734 (2009 november)
Kénsav, kalcium só, dihidrát
CAS #: 10101-41-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr     Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

A GHS kritériumok szerint veszély osztály nem állapítható meg 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
KALCIUM-SZULFÁT-DIHIDRÁT ICSC: 1734
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Nincs adat. 

Képlet: CaSO4 . 2H2O
Molekulatömeg: 172.2
Olvadáspont: 100-150° C
Lásd Megjegyzések.
Sűrűség: 2.32 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.2 (nagyon csekély) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós por részecske expozíció hatással lehet a tüdőre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 10 mg/m3, mint TWA.
MAK: (inhalálható frakció): 4 mg/m³; terhességi kockázati csoport: C.
MAK: (respirábilis frakció): 1.5 mg/m³; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A kristályvíz elvesztése okozta látható olvadáspont van megadva.
Lásd ICSC 1215 és 1589. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 171).
ÁK: 4 mg/m³, 1,5 mg/m³ resp.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019