« vissza a keresési eredmény listához  
BRÓM-KLORIDICSC: 1713 (2009 március)
Brómklorid
CAS #: 13863-41-7
ENSZ #: 2901
EINECS #: 237-601-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza. Lásd Kémiai veszélyek.  NEM érintkezhet tűzveszélyes anyagokkal. NEM érintkezhet összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Légszomj. Zihálás. Nehézlégzés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon légzésvédőt. Használjon zárt rendszert és szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Lásd Megjegyzések. 
Bőr Vörösség. Égő érzés. Fájdalom. Súlyos bőrégés.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Könnyezés. Vörösség. Homályos látás. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Szellőztetés. A gázt finom vízpermettel kell eltávolítani. Zárja el a palackot, ha lehetséges! Zárja le a területet, míg a gáz eloszlik. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam circlecylinder;gascorrcancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat
Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású
Fémekre korrozív hatású lehet
Belégzése ártalmas lehet .
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Okozhat légúti irritációt
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén belélegezve károsíthatja a tüdőt
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 5.1 és 8 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon, ha épületben van. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Szárazon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
BRÓM-KLORID ICSC: 1713
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ GÁZ 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Instabil anyag. Szobahőn részben klórrá és brómmá bomlik. Lebomlik nedvességgel érintkezve. Így mérgező gázok képződnek, beleértve klórt (lásd ICSC 0126) és brómot (lásd ICSC 0107). Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. 

Képlet: BrCl
Molekulatömeg: 115.4
Forráspont: 5° C
Olvadáspont: -66° C
Sűrűség (25° C-on): 2.32 g/ml
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: (jó)
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 2.368  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Könnyezés. Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót. Inhalációja okozhat tüdőgyulladást. inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. Lásd Megjegyzések. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Kiömlés esetén a gáz ártalmas koncentrációja a levegőben nagyon gyorsan kialakul, különösen zárt térben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a légzőrendszerre és a tüdőre. Okozhat krónikus gyulladást és kóros működést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben!
A szivárgó palackot NE locsolja vízzel (a palack korrodálódásának megelőzése érdekében).
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását.
Lásd ICSC 0107 és 0126. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019