« vissza a keresési eredmény listához  
STRONCIUM-KARBONÁTICSC: 1695 (2007 április)
Stroncianit
Szénsav, stroncium só (1:1)
CAS #: 1633-05-2
EINECS #: 216-643-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por belégzését.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve savaktól. 
CSOMAGOLÁS
 
STRONCIUM-KARBONÁT ICSC: 1695
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR SZAGTALAN POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál savakkal. 

Képlet: SrCO3
Molekulatömeg: 147.6
Elbomlik <1200° C-on
Sűrűség: 3.5 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 18° C-on: 0.011 (nagyon csekély) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen és légutakban. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A Stroncium ionnak hatása van a csontok és a fogak kalcium tartalmára, de a stroncium-szulfát káros dózisára vonatkozó adatok nem megfelelőek.
A Stroncium-karbonát a környezetben természetes előfordul, mint stroncionit.
A fizikai-kémiai tulajdonságai és a környezetben stroncionitként való előfordulása is arra utal, hogy az SrCO3 stabil és eléggé inert szilárd formában.
Várhatóan perzisztens és főleg a talajban oszlik szét. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019