« vissza a keresési eredmény listához  
STRONCIUM-KARBONÁTICSC: 1695
Stroncianit
Szénsav, stroncium só (1:1)
2007 április
CAS #: 1633-05-2
EINECS #: 216-643-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por belégzését.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve savaktól. 
CSOMAGOLÁS
 
STRONCIUM-KARBONÁT ICSC: 1695
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR SZAGTALAN POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál savakkal. 

Képlet: SrCO3
Molekulatömeg: 147.6
Elbomlik <1200° C-on
Sűrűség: 3.5 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 18° C-on: 0.011 (nagyon csekély) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen és légutakban. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A Stroncium ionnak hatása van a csontok és a fogak kalcium tartalmára, de a stroncium-szulfát káros dózisára vonatkozó adatok nem megfelelőek.
A Stroncium-karbonát a környezetben természetes előfordul, mint stroncionit.
The physico-chemical properties and its natural occurence as strotianite in the environment indicate also that SrCO_3 is stable and rather inert in its solid form.
It can be expected that it is persistent and distributes mainly to the soil compartment. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018