« vissza a keresési eredmény listához  
1,2,3,6-TETRAHIDROMETILFTÁLSAV-ANHIDRIDICSC: 1645 (2008 április)
3a,4,7,7a-Tetrahidrometil-1,3-izobenzofurándion
MTHPA
CAS #: 26590-20-5
EINECS #: 247-830-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges, ha bőrirritáció jelentkezik. 
Szem Vörösség.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
VESZÉLY
Allergiás vagy asztmás tüneteket vagy nehézlégzést okozhat belégzés esetén
Okozhat allergiás bőrreakciót 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
1,2,3,6-TETRAHIDROMETILFTÁLSAV-ANHIDRID ICSC: 1645
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
OLAJSZERŰ FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: C9H10O3
Molekulatömeg: 166.2
Forráspont: 124° C
Olvadáspont: -29° C
Lobbanáspont: 350° C 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az anyagnak hatása lehet a bőrre. Okozhat kontakt csalánkiütést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.00007 ppm mint TWA; 700 μg/100 cm2 (felület határérték); 0.0003 ppm mint STEL; (bőr); (DSEN); (RSEN) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-240-00-0; VESZÉLY; H318 H334 H317; Piktogram: GHS08 GHS05.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 41-42/43; S: (2)-22-24-26-37/39; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019