« vissza a keresési eredmény listához  
KALCIUM-CIÁNAMIDICSC: 1639 (2006 október)
Kalcium-karbimid
Ciánamid, kalcium só
CAS #: 156-62-7
ENSZ #: 1403
EINECS #: 205-861-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony (a szennyezések tűzveszélyt képeznek). Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik vízzel vagy fémekkel.  NEM érintkezhet vízzel.    Használjon száraz port. Szén-dioxid, Hab, Víz használata TILOS!   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Égő érzés. Torokfájás. Lásd Megjegyzések.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás. Égő érzés a torokban és a mellkasban. Hasi fájdalom. Lásd Megjegyzések.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedje be száraz, nem gyúlékony, inert adszorbenssel. A kiömlött anyagot fedett műanyag tartályokba kell söpörni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
FIGYELEM
Lenyelve ártalmas
Súlyos szem irritációt okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4-3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Szárazon. Jól zárva. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
 
KALCIUM-CIÁNAMID ICSC: 1639
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik víz hatására. Ezzel cianamidot (lásd ICSC 0424), ammóniát, kálcium-hidroxidot és acetilént képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad sok fémet. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: CN2.Ca
Molekulatömeg: 80.1
Elbomlik hevítve
Sűrűség: 2.3 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag veszélyes mennyiségben felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: (inhalálható frakció): 1 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag még kis mennyiségű alkohollal kombinálva is hatással van a szív-érrendszerre és a központi idegrendszerre, mi arcpírt, szívdobogás érzést, alacsony vérnyomást és szapora légzést okoz.
A hatás késleltetett lehet.
A kereskedelmi kalcium-ciánamid kristályos anyag, nyomokban kalcium-karbidot tartalmaz, amely acetilént képezhet a gyártó edényekben vagy konténerekben.
Hevesen reagál olyan tűzoltó anyagokkal, mint: a víz.
UN 1403: Kálcium-ciánamid több, mint 0.1% kálcium-karbiddal. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 167).
ÁK: 1 mg/m³, CK: 2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 609-010-00-5; VESZÉLY; H201 H331 H311 H301; Piktogram: GHS01 GHS06; Megjegyzés: T.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 22-37-41; S: (2)-22-26-36/37/39 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019