« vissza a keresési eredmény listához  
BÁRIUM-KROMÁTICSC: 1607 (2006 április)
Bárium-kromát (VI)
Bárium-kromát (1:1)
Krómsav, bárium só 1:1
C.I. 77103
C.I. Pigment Yellow 31
CAS #: 10294-40-3
EINECS #: 233-660-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Égő érzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam circlecancer;health haz
VESZÉLY
Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja az orrot
Okozhat rákot 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős redukálószerektől és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
BÁRIUM-KROMÁT ICSC: 1607
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál redukálószerekkel. 

Képlet: BaCrO4
Molekulatömeg: 253.3
Olvadáspont: 1380° C
Sűrűség: 4.5 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.00026 (nem oldódik) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése orr fekélyesedést okozhat. Okozhat orrsövény perforációt. Az anyagnak hatása lehet a vesére. Okozhat vesekárosodást. Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Cr(VI), belélegezhető frakció): 0.0002 mg/m3, mint TWA; 0.0005 mg/m³ mint STEL; A1 (bizonyított emberi rákkeltő); (bőr); (SEN).
EU-OEL: (mint Cr): 0.005 mg/m³ mint TWA; (lásd Megjegyzések).
MAK: (mint Cr): rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport: 2; bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
EU-OEL határérték: 0.010 mg/m3 2025. január 17.-ig. Határérték 0.025 mg/m3: a hegesztési, plazmavágási vagy hasonló füstképződéssel járó munkafolyamatokra 2025. január 17.-ig 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 190 - Króm (VI) szervetlen vegyületek - Cr(VI)-ra számítva).
ÁK: 0.01 mg/m³. Jellemzõ tulajdonságai: k (rákkeltő: 1A),
3 sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet: króm, 0,022mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.
5.sz. Melléklet: A füstképződéssel járó hegesztési és plazmavágási folyamatok vagy az ezekhez hasonló munkafolyamatok esetében a króm (VI) szervetlen vegyületek (Cr(VI)-ra számítva): ÁK: 0,025 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019