« vissza a keresési eredmény listához  
NONOXINOL-9ICSC: 1558 (2006 október)
Nonil-fenoxipolietoxietanol
CAS #: 26571-11-9
EINECS #: 247-816-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon habot, száraz port, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés     Friss levegő, pihenés. 
Bőr      
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Szellőztetés. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
NONOXINOL-9 ICSC: 1558
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGA FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: C9H19(C6H4)(OC2H4)9OH

Forráspont: 250° C
Olvadáspont: 6° C
Oldékonyság vízben: mérsékelt
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): >1
Lobbanáspont: 197° C z.t. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ezaz ICSC a NONOXINOL-9-en alapul.
A polietilén mono(p-nonilfenil)éter glikolok (C9H19(C6H4)(OC2H4)nOH) CAS száma: 26027-38-3, RTECS száma: RB1299090.
Az etilén-oxid egységek molekulánkénti átlag számát (n) a nonoxinolt követő szám jelzi.
Ez az anyagcsoport nemionos felületaktív anyagok, használják mosó-, emulgeáló-, nedvesítő-, diszpergáló-, stabilizáló-szerekként és intermedierekként az anionos felületaktív anyagok és habzásgátlók szintézisében.
A Nonoxinol-9 és -11 spermicidek.
A Nonoxinol-4, -15 és -30 gyógyszerészeti segéganyagként használatosak (szurfaktánsok).
Az n < 15 vegyületek sárgás vagy majdnem színtelen folyadékok; az n > 20 értékűek halványsárga - fehér paszták vagy viaszok.
Az n < 6 vegyületek olajban oldódnak; a magasabb n értékű vegyületek vízben oldódnak.
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019