« vissza a keresési eredmény listához  
PETROLÁTUM (FEHÉR)ICSC: 1440 (2002 június)
Vazelin
CAS #: 8009-03-8
EINECS #: 232-373-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, száraz port, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés      
Bőr      
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
PETROLÁTUM (FEHÉR) ICSC: 1440
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ FEHÉR, VIASZOS PASZTA 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: lásd Megjegyzések

Forráspont: 302° C
Olvadáspont: 36-60° C
Sűrűség: 0.9 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 20° C-on: <1.3
Lobbanáspont: 182-221° C
Öngyulladási hőmérséklet: >290° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.9-7 (becsült)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: >6
Viszkozitás: 18.2 cSt 100° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag telített szénhidrogénekből áll, amelyek szénatomszáma főként nagyobb, mint 25.
Összetétele függ a petroleum forrástól és a finomítási eljárástól.
A finomított (fehér petrolátum) fokozatokat a gyógyszerkészítésben és a kozmetikumokban használják.
A kevésbé finomított fokozatokat (Sárga, borostyán vagy barna színű Petrolatum) az iparban használják és szennyezéseket tartalmazhatnak, pl. karcinogén policiklikus aromás anyagokat.
Ezért az Európai Unió az R 45 (rákot okozhat) kockázati mondatot N. megjegyzéssel alkalmazza a vazelinra.
Az N megjegyzés jelentése ''a karcinogén minősítést nem kell alkalmazni, ha a teljes finomítási folyamat ismert és igazolható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén.
Ez a megjegyzés csak a 3. részben szereplő bizonyos összetett kőolajszármazékokra vonatkozik. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019