« vissza a keresési eredmény listához  
HIDROGÉN-JODIDICSC: 1326 (2010 május)
Vízmentes hidrojódsav
CAS #: 10034-85-2
ENSZ #: 2197
EINECS #: 233-109-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés a szegycsont mögött. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés. Hólyagok. A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Védő kesztyű. Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse a bőrt bőséges vízzel vagy zuhannyal legalább 15 percig. FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cylinder;gascorr
VESZÉLY
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Légúti irritációt okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon, ha épületben van. Elkülönítve fémektől és oxidálószerektől. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
HIDROGÉN-JODID ICSC: 1326
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Reagál oxidálószerekkel. Ez tűzveszélyt okoz. Megtámad sok fémet. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. Az oldat vízben erős sav. Hevesen reagál bázisokkal és korrodáló hatású. 

Képlet: HI
Molekulatömeg: 127.9
Forráspont: -35.5° C
Olvadáspont: -50.8° C
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 42 (szabadon oldódik)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 733
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.4  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Inhalációja okozhat súlyos torok duzzanatot. Inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Kiömlés esetén a gáz ártalmas koncentrációja a levegőben nagyon gyorsan kialakul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.01 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Más ENSZ szám 1787 Hydrojódsav, Veszély osztály 8, csomagolási csoport II-III.
A 10034-85-2 CAS szám a hidrogén-jodidra és a hidro-jódsavra vonatkozik. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 053-002-00-9; VESZÉLY; H3149; Piktogram: GHS04 GHS05; Megjegyzés: U 5.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 35; S: (1/2)-9-26-36/37/39-45; Megjegyzés: 5 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019