« vissza a keresési eredmény listához  
RADONICSC: 1322 (2001 november)
CAS #: 10043-92-2
EINECS #: 233-146-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Lásd: Hosszantartó vagy ismétlődő expozíció hatásai.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.   
Bőr      
Szem      
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Szellőztetés. Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
RADON ICSC: 1322
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN GÁZ. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: Rn
Atomtömeg: 222
Forráspont: -62° C
Olvadáspont: -71° C
Sűrűség: 9.73 g/l
Oldékonyság vízben, ml/100ml 20° C-on: 22.2  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag emberi rákkeltő. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
A radon a természetes sugárzás közönséges forrása. 

MEGJEGYZÉSEK
A radon az urán rádiummá majd radonná történő radioaktív bomlásából származik.
A radon hatásait nagyrészt a radioaktív bomlástermékei belégzésének tulajdonítják.
A légzőrendszerben való felhalmozódás attól függ, hogy részecskékhez kötve vannak-e vagy nem.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019