« vissza a keresési eredmény listához  
KRÓM(III)-KLORID (VÍZMENTES)ICSC: 1316 (2004 október)
Króm-klorid
Króm-triklorid
Triklórkróm
CAS #: 10025-73-7
EINECS #: 233-038-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
KRÓM(III)-KLORID (VÍZMENTES) ICSC: 1316
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
IBOLYASZINŰ KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: CrCl3
Molekulatömeg: 158.4
Elbomlik 1300° C-on
Olvadáspont: 1152° C
Sűrűség: 2.87 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen és légutakban. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Cr(III), belélegezhető frakció): 0.003 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
EU-OEL: (mint Cr(III)): 2 mg/m³ mint TWA.
MAK: bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A kártyán lévő ajánlások nem vonatkoznak a króm-klorid vízoldékony formáira.
Lásd ICSC 1532. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 188 - Króm (fém) Szervetlen króm II. és III. vegyületek, nem oldható, Cr-ra számítva).
ÁK: 2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag),
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet: króm, 0,022 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019